Přejít na obsah

Sklik.cz

Tyto zásady se vztahují na webovou stránku www.sklik.cz a na administrační rozhraní sklik.cz, určené pro správu reklamních kampaní.

ID účtu:

ID účtu je pro Sklik.cz anonymní numerické ID. Dostáváme ho ve chvíli, kdy registrovaný uživatel Seznamu přijde na Sklik.cz a držíme ho z důvodu správné funkcionality systému.

E-mailová adresa:

E-mailové adresy, které nám poskytnete, používáme pro zasílání informací spojených s vaším účtem.

  1. E-mail vlastníka účtu – e-mailová adresa přímo spojená s vaším účtem.
  2. Kontaktní e-maily – kromě e-mailové adresy vlastníka účtu můžete volitelně použít více adres pro zasílání informací o vašem účtu.
  3. E-maily pro konkrétní funkce – některé funkce systému umožňují zadat další e-mailové adresy, které se použijí pouze pro tyto funkce (např. pro zasílání statistických reportů).

Provozní data:

Údaje o tom, jak pracujete s sklik.cz, jak často a jakým způsobem používáte jeho funkce – tyto údaje následně využíváme pro zlepšování samotné služby sklik.cz a pro technickou podporu. Data uchováváme po nezbytně nutnou dobu.

Naši zpracovatelé:

Google – Google, LLC – Služba Google Analytics Ochrana soukromí. Slouží pro získávání produktových statistik.