Přejít na obsah

Mapy.cz

Při používání služby Mapy.cz shromažďujeme statistické údaje, prostřednictvím nichž získáváme představu o tom, jakým způsobem je služba využívána. Díky těmto údajům můžeme pracovat na neustálém zlepšování našich služeb. Zajímají nás také technické údaje o tom, jaké používáte zařízení, hardware a operační systém. Takto shromážděné údaje následně používáme pro interní analytické účely.

Při práci s Mapy.cz nám také zanecháváte některé údaje, které uchováváme a dále používáme pro zlepšení fungování služby:

 • výrazy, které jste v minulosti hledali – nabízíme vám je v historii hledání;
 • vámi nahraný obsah (jedná se například o fotografie, videa, recenze, hodnocení apod., včetně jejich metadat) – ukládáme je do map, případně dalších služeb, a zobrazujeme je vám i ostatním uživatelům, více si můžete přečíst v odsouhlaseném Licenčním ujednání k uživatelskému obsahu na Mapy.cz;
 • údaje o tom, jak pracujete s Mapy.cz, jak často a jakým způsobem používáte jejich funkce – tyto údaje následně využíváme pro zlepšování samotné služby Mapy.cz.

V případě přihlášení do Mapy.cz můžete použít své existující přihlašovací údaje pro služby Seznamu. Pokud si vytváříte nový účet, budeme po vás vyžadovat některé osobní údaje.

Z osobních údajů zadaných při vaší registraci do služeb Seznamu můžeme použít:

 • váš e-mail pro komunikaci s vámi – můžeme vám posílat důležitou komunikaci ohledně vámi hlášených chyb v mapě, požadovaných doplnění do mapových podkladů, zpracování vámi zaslaných fotografií či jiného obsahu a dalších doplňujících údajů, které jste nám zaslali a budou zveřejněny v mapě;
 • vaše jméno a pohlaví pro personalizaci vaší zkušenosti s Mapy.cz (oslovení v komunikaci).

Pokud se k mapám přihlásíte a používáte funkci Moje mapy, ukládáte si u nás některé další údaje. Díky tomu je pak možné sdílení některých údajů mezi službou na webu a vaším mobilním zařízením. Ukládat můžete následující údaje:

 • vámi nahraný obsah (zejména fotografie včetně jejich metadat) – ukládáme jej do map a zobrazujeme jej vám i ostatním uživatelům, více si můžete přečíst v odsouhlaseném Licenčním ujednání k uživatelskému obsahu na Mapy.cz;
 • vaše uložené stopy z mobilních zařízení, včetně veškerých údajů o poloze, délce, rychlosti, a dalších vámi zaznamenaných metadat – tyto vám zobrazujeme v Moje mapy, kde s nimi můžete dále pracovat;
 • vámi uložené trasy, body, vlastní body, ruční měření a další položky uložené do uživatelem definované struktury v rámci Moje mapy – tyto vám zobrazujeme v Moje mapy, kde s nimi můžete dále pracovat;
 • údaje o vašem bydlišti a místě, kde pracujete (pokud si je nastavíte) – ty vám pro usnadnění nabízíme při plánování a vyhledávání.

Polohové služby:

Data o vaší poloze jsou používána pro zobrazení vaší pozice na mapě a správné fungování služby Mapy.cz.

Pokud používáte navigaci, sbíráme vaši polohu a anonymizovaná data dále používáme pro aktualizaci dat o provozu ve vašem okolí.

Při použití stopaře ukládáme vaši polohu, jakmile je stopař zapnutý, a umožňujeme vám si data uložit jako prošlou trasu do Moje mapy. Tato data dále používáme pro vylepšování našich služeb.

Pokud to povolíte v rámci operačního systému, sbíráme vaše polohová data, a to i v případě, že aplikaci právě nepoužíváte, a využíváme je ke zlepšování našich služeb.

Vaše polohová data můžeme také používat pro personalizaci obsahu – pokud se přihlásíte, vylepšujeme vám například našeptávání a vyhledávání. Můžeme uchovávat také historii těchto dat.

Pokud to povolíte, můžete po přihlášení sdílet svoji polohu či jiná polohová data s vámi vybranými uživateli nebo pomocí odkazu.

Případně si můžete po přihlášení do záložky Moje mapy ukládat vaše polohová data na mapě.

Co se s vašimi údaji děje dále:

 • obsah, který jste zveřejnili v rámci služby Mapy.cz, může být spojen s vaší osobou (vaším jménem, popř. uživatelským jménem či jiným identifikátorem) a takto veřejně zobrazen;
 • veškeré údaje, které jste si uložili do Moje mapy (i celé složky/výlety), můžete sdílet s ostatními uživateli Mapy.cz;
 • vámi nahranými stopami můžete při jejich ukládání anonymně přispět do veřejné databáze stop, v takovém případě z nich odstraníme veškeré informace o vás;
 • pokud použijete funkci nahlášení chyby v mapě nebo v aplikaci Mapy.cz, shromáždíme kromě vaší identifikace i další údaje potřebné k vyřešení chyby:
  • polohu, údaje o vašich akcích v mapách v okamžiku nahlášení chyby, podrobnosti o vašem prohlížeči nebo mobilním operačním systému, obrázek vaší obrazovky Mapy.cz v okamžiku nahlášení chyby, aktuálně stažené offline mapy v aplikaci,
  • tyto informace jsou následně použity k řešení vašeho problému s mapovými podklady nebo s aplikací Mapy.cz;
 • nahraný obsah, který jste do map nahráli jako anonymní uživatel, nemáte možnost v budoucnu odstranit;
 • pokud se do aplikace přihlašujete, můžete svá uložená data v Moje mapy kdykoliv odebrat, a to včetně nahraného obsahu; výrazy ve vaší historii hledání můžete také kdykoliv odstranit;
 • pokud požádáte o vymazání všech dat spojených se svým Seznam účtem, budou vymazána i data spojená se službou Mapy.cz;
 • pokud jste nahráli do map svůj obsah a udělili jste tím Seznamu licenční práva k tomuto obsahu, nebude již použitý obsah odstraněn, a to ani v případě, že jste požádali o vymazání všech dat spojených se svým Seznam účtem – bude pouze odstraněna jeho vazba k vaší osobě.

Kdo další má přístup k datům z Mapy.cz:

Data zpracovává společnost Seznam.cz, a.s. (jako Správce) dle výše popsaných pravidel.

Nesdílíme data s neznámými subjekty. Anonymizovaná data mohou být v určitých případech poskytnuta dalším zpracovatelům dat s cílem poskytnutí služby a zkvalitnění vaší uživatelské zkušenosti. Některá vámi nahraná data (např. fotografie a jiný obsah) vztahující se k bodům zájmu na mapě (POI) mohou být poskytnuta jako součást mapových podkladů v rámci služby Mapy API nebo našim smluvním partnerům.

Naši zpracovatelé:

 • Google – Google, LLC – Služba Crashlytics Ochrana soukromí. Slouží pro účely bug reportingu, beta distribuce aplikace a mobilnímu statistikování. Služba Google Analytics Ochrana soukromí. Slouží pro získávání produktových statistik.
 • Avis Marketing, spol. s r.o. – pouze u vybraných subjektů; slouží pro účely zaslání vizuální reprezentace dosaženého hodnocení využitelné pro marketingové účely.