Přejít na obsah

Mapy.cz

V rámci aplikace Mapy.cz nás zajímají některé údaje. Před sebou máte stručný popis toho, jaká data to konkrétně jsou a proč je shromažďujeme.

Z osobních údajů zadaných při vaší registraci do služeb Seznamu můžeme použít:

 • Váš e-mail pro komunikaci s vámi. Můžeme vám posílat důležitou komunikaci ohledně vámi hlášených chyb v mapě, požadovaných doplnění do mapových podkladů, zpracování vámi zaslaných fotografií a dalších doplňujících údajů, které jsme nám zaslali a budou zveřejněny v mapě).
 • Vaše jméno a pohlaví pro personalizaci vaší zkušenosti s Mapy.cz (oslovení v komunikaci).

Při práci s Mapy.cz nám zanecháváte některé údaje, které uchováváme a dále používáme pro zlepšení fungování aplikace:

 • Výrazy, které jste v minulosti hledali – nabízíme vám je v historii hledání.
 • Vámi nahrané fotografie včetně jejich metadat – ukládáme je do map a zobrazujeme je vám i ostatním uživatelům, více si můžete přečíst v odsouhlaseném licenčním ujednání k fotografiím na mapách.
 • Údaje o tom, jak pracujete s Mapy.cz. Jak často a jakým způsobem používáte jejich funkce – tyto údaje následně využíváme pro zlepšování samotného produktu Mapy.cz.

V případě přihlášení do Mapy.cz můžete použít své existující přihlašovací údaje pro služby Seznamu. Pokud si vytváříte nový účet, budeme po vás vyžadovat některé osobní údaje.

Pokud se k mapám přihlásíte a používáte funkci Moje mapy, ukládáte si u nás některé další údaje. Díky tomu je pak možné sdílení mezi aplikací na webu a vaším mobilním zařízením.

Mohou to být následující údaje:

 • Vámi nahrané fotografie včetně jejich metadat – ukládáme je do map a zobrazujeme je vám i ostatním uživatelům, více si můžete přečíst v odsouhlaseném licenčním ujednání k fotografiím na mapách.
 • Vaše uložené stopy z mobilních zařízení, včetně veškerých údajů o poloze, délce, rychlosti, a dalších, vámi zaznamenaných metadat – tyto vám zobrazujeme v Moje mapy, kde s nimi můžete dále pracovat.
 • Vámi uložené trasy, body, vlastní body, ruční měření a další položky uložené do uživatelem definované struktury v rámci Moje mapy – tyto vám zobrazujeme v Moje mapy, kde s nimi můžete dále pracovat.
 • Údaje o vašem bydlišti a místě, kde pracujete (pokud si je nastavíte) – ty vám pro usnadnění nabízíme při plánování a vyhledávání.

Co se s vašimi údaji děje dále:

 • Veškeré údaje, které jste si uložili do Moje mapy (i celé složky/výlety), můžete sdílet s ostatními uživateli Mapy.cz.
 • Vámi nahranými stopami můžete při jejich ukládání anonymně přispět do veřejné databáze stop. V takovém případě z nich odstraníme veškeré informace o vás.
 • Pokud použijete funkci nahlášení chyby v mapě nebo v aplikacích Mapy.cz, shromáždíme kromě vaší identifikace i další údaje potřebné k vyřešení chyby:
  • Polohu, údaje o vašich akcích v mapách v okamžiku nahlášení chyby, podrobnosti o vašem prohlížeči nebo mobilním operačním systému, obrázek vaší obrazovky Mapy.cz v okamžiku nahlášení chyby, aktuálně stažené offline mapy v aplikaci.
  • Tyto informace jsou následně použity k řešení vašeho problému s mapovými podklady nebo s aplikací Mapy.cz.
 • Nahrané fotografie, které jste do map nahráli jako anonymní uživatel, nemáte možnost v budoucnu odstranit.
 • Pokud se do aplikace přihlašujete, můžete svá uložená data v Moje mapy kdykoliv smazat, a to včetně nahraných fotografií. Výrazy ve vaší historii hledání můžete také kdykoliv odstranit.
 • Pokud požádáte o vymazání všech dat spojených se svým Seznam účtem, budou vymazána i data spojená s produktem Mapy.cz.
 • Pokud jste nahráli do map své fotografie a udělili jste tím Seznamu Licenční práva k těmto fotografiím, nebudou již použité fotografie odstraněny – bude pouze odstraněna jejich vazba k vaší osobě.