Přejít na obsah

Seznam prohlížeč

Režimy prohlížeče

Chcete-li používat Seznam prohlížeč, nemusíte poskytovat žádné osobní údaje. Prohlížeč však podporuje různé režimy, které umožňují změnit nebo vylepšit procházení. Míra ochrany soukromí se liší v závislosti na použitém režimu prohlížeče.

Základní režim prohlížeče

V tomto režimu se informace ukládají místně ve vašem systému, neodesílají se na naše servery a společnost Seznam.cz k nim nemá přístup.

Může se jednat o následující údaje:

 • Informace o historii prohlížení. Prohlížeč ukládá například adresy navštívených stránek, soubor mezipaměti s textem, obrázky a dalšími zdroji z nich.
 • Seznam oprávnění, která jste udělili webovým stránkám.
 • Miniatury snímků obrazovek stránek, které nejčastěji navštěvujete.
 • Soubory cookies nebo data z webů, které navštěvujete.
 • Záznamy o tom, co jste z webů stahovali.
 • Osobní údaje a hesla, která vám pomohou vyplňovat formuláře a přihlašovat se na navštívených stránkách.
 • Informace o názvu wifi nebo IP adrese i poloze, a to po dobu maximálně 5 dní.

V základním režimu se odesílají do společnosti Seznam.cz informace o navštívených stránkách v případě, že využíváte funkce, které vyžadují diagnostiku URL (pomocník Krasty, překladač, data diagnostiky, …). Tyto informace se neukládají ve vašem systému. Funkce, které vyžadují diagnostiku URL, můžete vypnout v nastavení prohlížeče.

Tyto informace můžete spravovat několika způsoby:

 • Můžete smazat informace v historii prohlížení pomocí kliknutí na ikonu popelnice v historii prohlížení. Ta je vám dostupná v menu prohlížeče.
 • Své soubory cookies a data webů můžete vymazat v nastavení prohlížeče dostupné z menu prohlížeče.
 • V nastavení můžete vypnout funkce, které vyžadují diagnostiku URL adresy.

Osobní údaje, které Seznam prohlížeč ukládá, nejsou odesílány do Seznamu. Odešlou se pouze v případě, že se přihlásíte do Seznam prohlížeče.

Jak Seznam prohlížeč zachází s vašimi informacemi

Informace pro provozovatele webových stránek

Weby, které v prohlížeči navštívíte, automaticky obdrží standardní informace protokolu – včetně IP adresy vašeho systému a dat ze souborů cookies nebo podobných technologií.

Poloha

Za účelem získání geograficky relevantnějších informací vám Seznam prohlížeč umožňuje sdílet s weby svoji polohu. Bez vašeho svolení ale nebude sdělena a využita k jiným účelům, než jsou geolokační služby Seznam prohlížeče, které souhlas s poskytnutím polohy nevyžadují (Asistent Krasty a služby Počasí).

Pro získání polohy může Seznam prohlížeč odesílat následující informace:

 • údaje o nejbližších směrovačích sítí wifi
 • identifikátory nejbližších vysílačů mobilní sítě
 • informace o síle signálu sítě wifi nebo mobilní sítě
 • IP adresu, která je aktuálně přiřazena vašemu zařízení

Společnost Seznam.cz nemá žádnou kontrolu nad weby třetích stran ani nad jejich postupy v oblasti ochrany soukromí. Při sdílení své polohy s weby proto buďte opatrní.

K určení vaší polohy využívá společnost Seznam Google Maps API. Její užití se řídí smluvními podmínkami a Privacy Policy. Seznam prohlašuje, že údaje o uživatelově lokaci nebudou předány společnosti Google Ireland Limited v podobě, ve které by společnost Google mohla identifikovat konkrétního uživatele.

Aktualizace

Seznam prohlížeč na servery Seznamu pravidelně odesílá informace za účelem provádění funkcí, jako je kontrola aktualizací a stavu připojení, ověření aktuálního času a odhad počtu aktivních uživatelů.

Funkce vyhledávání

Při vyhledávání v adresním řádku v Seznam prohlížeči se zadané znaky odesílají do vašeho výchozího vyhledávače (a to i před stisknutím klávesy Enter). Vyhledávači tak mohou být automaticky nabízeny výrazy nebo adresy URL, které byste mohli hledat.

Pokud jste přihlášeni k webu od Seznamu nebo do Seznam prohlížeče, vyhledávací dotazy zadané do adresního řádku Seznam prohlížeče se mohou ukládat do vašeho Seznam účtu.

Služba zobrazování návrhů

Návrhy jsou založeny na souvisejících vyhledáváních na webu, historii prohlížení, popularitě webů a uložených oblíbených stránkách.Pokud váš výchozí vyhledávač poskytuje funkci zobrazování návrhů, prohlížeč odešle text zadaný do adresního řádku výchozímu vyhledávači.

Statistiky využití a zprávy o selhání

Společnosti Seznam.cz můžete odesílat statistiky využití a zprávy o selhání, pomůžete nám tak vylepšovat naše služby. V Seznam prohlížeči je odesílání statistik využití a zpráv o selhání ve výchozím nastavení zapnuto.

Statistiky využití obsahují informace, jako jsou předvolby, kliknutí na tlačítka, využití paměti nebo adresy webových stránek.

Zprávy o selhání obsahují informace o systému v době selhání a mohou zahrnovat adresy webových stránek nebo identifikaci uživatele (e-mailovou adresu, kterou je uživatel do prohlížeče přihlášen) a identifikátory v Seznam prohlížeči. Souhrnné, neosobní informace ze zpráv o selhání můžeme sdílet se třetími stranami.

Ostatní služby od Seznamu

Seznam prohlížeč může v prohlížeči nabízet také další webové služby od Seznamu nebo jeho části. Pokud například navštívíte stránku v jiném jazyce, Seznam prohlížeč provede diagnostiku jazyku a nabídne vám možnost odeslat text do Seznamu k překladu.

Přihlásíte-li se do e-mailové schránky od Seznamu v prohlížeči, Seznam prohlížeč provede diagnostiku jazyku e-mailu a nabídne vám možnost odeslat cizojazyčný text do Seznamu k překladu.

Technologie, kterou Seznam prohlížeč pro vypracování překladu využívá, je plně automatická a neumožňuje přístup k obsahu e-mailu fyzickým osobám. Originální ani přeložený text e-mailové zprávy se v Seznam prohlížeči neukládá.

Identifikátory v Seznam prohlížeči

Seznam prohlížeč zahrnuje řadu identifikátorů, které jsou potřeba k zajištění podpory různých funkcí a chodu prohlížeče.

Při prvním spuštění prohlížeče je vygenerovaný unikátní identifikátor dané instance prohlížeče, který nepřiřazujeme k osobním údajům. Ten slouží ke sledování počtu instalací, sledování sekvence událostí, měření funkcí a propagací.

Takový identifikátor dále využíváme pro testování funkcí, z nichž některé zpřístupníme omezenému počtu uživatelů. Pokud například používáte zprávy push, vytvoří se identifikátor, který umožní zasílat vám sdělení.

Režim prohlížeče s přihlášením

Pokud se do Seznam prohlížeče přihlásíte pomocí Seznam účtu, vaše osobní údaje o procházení a informace ze základního režimu prohlížeče se uloží na servery společnosti Seznam.cz a synchronizují se do vašeho účtu.

Mimo základní režim prohlížeče se může jednat o tyto typy informací:

 • oblíbené položky
 • hesla v šifrované podobě a údaje automatického vyplňování
 • další nastavení prohlížeče

Tato nastavení se vám automatickou načtou pokaždé, když se do Seznam prohlížeče přihlásíte na jiných počítačích a zařízeních. Typy informací, které se budou synchronizovat, můžete vybrat v nastavení přihlášení.

Jak Seznam prohlížeč zachází s vašimi informacemi, když jste do něj přihlášeni

Společnost Seznam.cz tato data používá k vývoji nových funkcí, aplikací i služeb a ke zlepšování celkové kvality existujících produktů a služeb.

Anonymní režim prohlížeče

V anonymním režimu prohlížeče se neukládá historie prohlížení do prohlížeče.

Postupy týkající se Bezpečného prohlížení

Abychom ochránili uživatele před návštěvou nebezpečných a podvodných stránek, nabízí Seznam prohlížeč funkci Bezpečného prohlížení – ta přenáší informace o podezřelých webech mezi prohlížečem a servery Seznamu.

Jak funguje Bezpečné prohlížení

Prohlížeč pravidelně kontaktuje servery Seznamu a stahuje nejnovější seznam pro Bezpečné prohlížení, který obsahuje známé phishingové a malwarové stránky. Tento seznam vzniká ve spolupráci s různými institucemi, jako jsou například banky. Nejnovější kopie seznamu se ukládá místně v systému.

U každého vámi navštíveného webu prohlížeč zkontroluje, zda není uveden na seznamu Bezpečného prohlížení. Jestliže se na seznamu nachází, prohlížeč informuje uživatele o nebezpečnosti stránky a její načtení zablokuje.

Seznam prohlížeč pomocí technologie Bezpečné prohlížení může kontrolovat váš počítač a vyhledávat v něm nežádoucí software, který by mohl narušovat zabezpečení a stabilitu prohlížeče.

Tyto zásady ochrany soukromí jsou účinné od 19. 10. 2017.