Přejít na obsah

Pomáháme těm, kteří to potřebují

Když můžete něco změnit k lepšímu, udělejte to. Stojí to za to.

Radana Urbanová

pomahame@firma.seznam.cz

Naše silné postavení na českém trhu nám umožňuje oslovit širokou veřejnost. A tuto příležitost nenecháváme ležet ladem. Proto podporujeme a vytváříme projekty, které bojují s nástrahami na internetu.

Jelikož se díky našim aktivitám stáváme čím dál víc mediálním domem, snažíme se zvyšovat mediální gramotnost české populace. Podporujeme tak vzdělávací projekt Jeden svět na školách a seniory na rizika internetu upozorňujeme v našem projektu Starci na netu. V rámci projektu Seznam se bezpečně varujeme děti, rodiče a učitele před nebezpečnými situacemi a ukazujeme, jak je řešit.

Naše stránky zpřístupňujeme i nevidomým, a to ve spolupráci s organizací Bílá pastelka a střediskem Teiresiás. Nezapomínáme ani na offline svět, kde podporujeme projekt Zdravotní klaun, který navštěvuje nemocné děti a seniory v nemocnicích. Jsme partnery Nadace Terezy Maxové, která umožňuje každému dítěti vyrůstat v rodinném prostředí.

Je pro nás absolutní prioritou, abyste se na našich stránkách cítili bezpečně. Naše služby zabezpečujeme ve spolupráci se špičkovými odborníky, jak nejlépe to jen jde. V případě žádosti o podporu vašeho projektu nás neváhejte kontaktovat.


Podporujeme

Člověk v tísni

Nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost u nás i za hranicemi.

Bílá pastelka

Sbírka pořádaná Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, jejíž výtěžek putuje na výukové programy pro zrakově postižené.

Zdravotní klaun

Smích pomáhá. Proto nezisková organizace Zdravotní klaun přináší smích a radost hospitalizovaným dětem po celé České republice.

Středisko Teiresiás

Teiresiás zajišťuje, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem.

Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí poskytuje telefonickou krizovou pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci.

Nadace Terezy Maxové

Nadace pomáhá opuštěným a ohroženým dětem. Jejím posláním je umožnit každému dítě vyrůstat v rodinném prostředí.