Přejít na obsah

Podporujeme neziskovky

Dlouhodobě spolupracujeme s vybranými neziskovkami a snažíme se je podporovat v tom, co dělají nejlépe ­– pomáhat lidem.

Nepřispíváme přímo penězi, ale nabízíme reklamní a mediální prostor včetně rozsáhlých znalostí našich odborníků, kteří rádi pomohou tento prostor naplno využít.

Kromě toho připravujeme haptické mapy pro nevidomé se střediskem Teiresiás a podporujeme Dětský čin roku, kde vyhlašujeme „hrdinu“. S Linkou bezpečí jsme také otestovali, jak moc jsou lidé uvědomělí v pomoci druhým.

Nezapomínáme ale ani na „offline“ svět. Podporujeme Zdravotního klauna, který chodí za dětmi a seniory do nemocnic, a jsme partnery Nadace Terezy Maxové, která umožňuje každému dítěti vyrůstat v rodinném prostředí.

Letos jsme navíc začali znovu spolupracovat s obecně prospěšnou organizací Elpida, které připravujeme odborné přednášky pro seniory v oblasti mediálního vzdělání a bezpečnosti na internetu.


Seznamáci v akci

I my rádi přiložíme ruku k dílu. Každý rok na pražské centrále i ostatních pobočkách například přispíváme do sbírky Bílá pastelka pro nevidomé.

Výtěžek z vánočního jarmarku, na který napeklo cukroví naše představenstvo, zase putoval na projekt Skutečný dárek od Člověka v tísni.


Komu pomáháme

Člověk v tísni

Nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost u nás i za hranicemi.

Bílá pastelka

Sbírka pořádaná Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR na podporu speciálních služeb pro zrakově postižené.

Zdravotní klaun

Smích pomáhá. Proto nezisková organizace Zdravotní klaun přináší smích a radost hospitalizovaným dětem po celé České republice.

Středisko Teiresiás

Teiresiás zajišťuje, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem.

Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí poskytuje telefonickou krizovou pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci.

Nadace Terezy Maxové

Nadace pomáhá opuštěným a ohroženým dětem. Jejím posláním je umožnit každému dítě vyrůstat v rodinném prostředí.

Elpida

Elpida pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Provozuje vzdělávací a kulturní centrum, krizovou linku a vydává časopis Vital.

Dětský čin roku

Dobročinný projekt Dětský čin roku podporuje děti v konání dobra a šíření pomoci. Se svými příběhy o dobrých skutcích se do něj mohou zapojit žáci ZŠ, osmiletých gymnázií a speciálních ZŠ z celé republiky.


Máte zájem o spolupráci?

Projekty, které se rozhodneme podpořit, pečlivě vybíráme, aby měly návaznost na naše služby a činnost podnikání, protože není v našich silách pomoci všem. Neposkytujeme přímou finanční podporu ani žádné formy sponzoringu.

Napište nám