Přejít na obsah

Podporujeme neziskovky

Dlouhodobě spolupracujeme s vybranými neziskovkami a snažíme se je podporovat v tom, co dělají nejlépe – pomáhat lidem.

Nepřispíváme přímo penězi, ale nabízíme reklamní a mediální prostor včetně rozsáhlých znalostí našich odborníků, kteří rádi pomohou tento prostor naplno využít.

Spolupracujeme se středisky Teiresiás a Elsa, se kterými připravujeme a zdarma haptické mapy pro nevidomé. Ty podporujeme i skrze sbírku Bílá pastelka pořádanou každoročně Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých.

V rámci Dětského činu roku vyhlašujeme hrdinu, který svým jednáním pomohl někomu ze svého okolí. Zapojujeme se do aktivit sdružení cz.nic, které je v České republice patronem Dne bezpečnějšího internetu.

S pomocí prospěšné organizace Elpida se podílíme na vzdělávání seniorů, pro které připravujeme odborné přednášky v oblasti mediálního vzdělání a bezpečnosti na internetu. Dětem se pak věnujeme skrze neziskovou organizaci Člověk v tísni a její projekt Jeden svět na školách.


Seznamáci v akci

I my rádi přiložíme ruku k dílu. Každý rok na pražské centrále i ostatních pobočkách například přispíváme do sbírky Bílá pastelka pro nevidomé, pořádáme charitativní bazary oblečení a přispíváme zakoupením výrobků chráněných dílen na jejich provoz.


Komu pomáháme

Člověk v tísni

Nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost u nás i za hranicemi.

Bílá pastelka

Sbírka pořádaná Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR na podporu speciálních služeb pro zrakově postižené.

Elsa

Posláním Elsy je poskytovat služby studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich tělesného nebo duševního postižení.

Středisko Teiresiás

Teiresiás zajišťuje, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem.

cz.nic

Zájmové sdružení se věnuje provozování registru jmen domén registrovaných pod doménou CZ, zabezpečování jejich provozu a osvětě. V současné době se sdružení zabývá podporou nových technologií a projektů prospěšných pro internetovou infrastrukturu v České republice.

Elpida

Elpida pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Provozuje vzdělávací a kulturní centrum, krizovou linku a vydává časopis Vital.

Dětský čin roku

Dobročinný projekt Dětský čin roku podporuje děti v konání dobra a šíření pomoci. Se svými příběhy o dobrých skutcích se do něj mohou zapojit žáci ZŠ, osmiletých gymnázií a speciálních ZŠ z celé republiky.


Máte zájem o spolupráci?

Projekty, které se rozhodneme podpořit, pečlivě vybíráme, aby měly návaznost na naše služby a činnost podnikání, protože není v našich silách pomoci všem. Neposkytujeme přímou finanční podporu ani žádné formy sponzoringu.

Napište nám