Přejít na obsah

Podporujeme neziskovky

Dlouhodobě spolupracujeme s vybranými neziskovkami a snažíme se je podporovat v tom, co dělají nejlépe – pomáhat lidem.

Nepřispíváme přímo penězi, ale nabízíme reklamní a mediální prostor včetně rozsáhlých znalostí našich odborníků, kteří rádi pomohou tento prostor naplno využít.

Spolupracujeme se středisky Teiresiás a Elsa, se kterými připravujeme a zdarma haptické mapy pro nevidomé. Ty podporujeme i skrze sbírku Bílá pastelka pořádanou každoročně Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých.

V rámci Dětského činu roku vyhlašujeme hrdinu, který svým jednáním pomohl někomu ze svého okolí. Zapojujeme se do aktivit sdružení cz.nic, které je v České republice patronem Dne bezpečnějšího internetu.

S pomocí prospěšné organizace Elpida se podílíme na vzdělávání seniorů, pro které připravujeme odborné přednášky v oblasti mediálního vzdělání a bezpečnosti na internetu. Dětem se pak věnujeme skrze neziskovou organizaci Člověk v tísni a její projekt Jeden svět na školách.


Seznam Grant

Seznam Grant je program určený výhradně pro zástupce neziskového sektoru. Spočívá v roční podpoře vybraných organizací, které získají reklamní prostor na propagaci svých aktivit v hodnotě 120 000 Kč.


Seznamáci v akci

I my rádi přiložíme ruku k dílu. Každý rok na pražské centrále i ostatních pobočkách například přispíváme do sbírky Bílá pastelka pro nevidomé, pořádáme charitativní bazary oblečení a přispíváme zakoupením výrobků chráněných dílen na jejich provoz.


Rok pro dobro

Po dobu jednoho roku postupně představujeme čtenářkám a čtenářům našeho lifestylového magazínu Proženy.cz příběhy 12 neziskových organizací a jejich klientů.


Komu pomáháme

Člověk v tísni

Nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost u nás i za hranicemi.

Bílá pastelka

Sbírka pořádaná Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR na podporu speciálních služeb pro zrakově postižené.

Elsa

Posláním Elsy je poskytovat služby studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich tělesného nebo duševního postižení.

Středisko Teiresiás

Teiresiás zajišťuje, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem.

Elpida

Elpida pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Provozuje vzdělávací a kulturní centrum, krizovou linku a vydává časopis Vital.

Dětský čin roku

Dobročinný projekt Dětský čin roku podporuje děti v konání dobra a šíření pomoci. Se svými příběhy o dobrých skutcích se do něj mohou zapojit žáci ZŠ, osmiletých gymnázií a speciálních ZŠ z celé republiky.

Post Bellum/Paměť národa

Post Bellum natáčí a vypráví příběhy pamětníků a zveřejňuje je v online archivu Paměť národa. Každoročně uděluje Ceny Paměti národa a pomáhá těm, kteří bojovali s totalitními režimy v minulosti nebo bojují v současnosti.

Psí naděje

Cílem Nadačního fond Psí naděje je pomáhat opuštěným nebo týraným psům, stejně jako podporovat psí útulky, azyly a osoby z řad soukromých ochránců zvířat, kterým není lhostejný osud našich nejlepších čtyřnohých přátel.


Máte zájem o spolupráci?

Projekty, které se rozhodneme podpořit, pečlivě vybíráme, aby měly návaznost na naše služby a činnost podnikání, protože není v našich silách pomoci všem. Neposkytujeme přímou finanční podporu ani žádné formy sponzoringu.

Napište nám