Přejít na obsah

Seznam Grant

Seznam Grant je program určený výhradně pro zástupce neziskového sektoru. Spočívá v roční podpoře vybraných organizací, které získají reklamní prostor na propagaci svých aktivit v hodnotě 120 000 Kč.

Využijte reklamního prostoru české internetové jedničky a oslovte další potenciální dárce. Díky Seznam Grantu se o vašich aktivitách dozví nejen ti, kterým mohou pomoci, ale i ti, kteří vás dokáží podpořit.

Jak Seznam Grant funguje?


1

Žádost

Žádost o účast v ročním programu může skrze formulář vyplnit jakákoli nevládní nezisková organizace či spolek.

2

Odborná porota

Odborná porota vybere z přijatých žádostí dvě desítky těch, které na dobu 12 po sobě jdoucích měsíců získají kredit do reklamního systému Sklik v hodnotě 10 000 Kč měsíčně.

3

Uzavření přihlášek

Termín uzavření přihlášek na grant pro rok 2023 byl 15. listopadu 2022.


Komu pomůžeme v roce 2023?

20 pečlivě vybraným neziskovým organizacím z celého Česka poskytneme reklamní kredit v hodnotě 120 000 Kč. Neziskovky pak propojíme s agenturami, které jim pomohou s nastavením reklamy a podělí se s nimi o své know-how.

Učitelská platforma

Učitelská platforma považuje vzdělání za nejlepší investici do budoucnosti. Zapojení učitelé chtějí vzdělávat a vychovávat své žáky a studenty s hodnotami a kompetencemi k celoživotnímu vzdělávání.

Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum pomáhá týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem. Zaměřuje se také na děti, které jsou obětí trestného činu nebo šikany a ocitly se v závažné a tíživé životní situaci.

Replug me Education

Cílem Replug me Education je vést lidi ke zdravému vztahu k technologiím i sobě samým. Organizaci tvoří tým psychologů a sociologů, kterým záleží na tom, aby se lidé neztráceli se v online světě.

Bezobalu

Nezisková organizace Bezobalu, která nově vystupuje pod brandem Zerowasters, se zabývá osvětou v předcházení vzniku odpadu. Vzdělává, inspiruje a motivuje k šetrné spotřebě a udržitelnému způsobu života.

Cesta domů

Cesta domů provozuje domácí hospic a poradnu pro nevyléčitelně nemocné i jejich rodiny a blízké. Přispívá tím ke společenským změnám s cílem zlepšit péči o lidi na konci života.

Rehafit

Centrum Rehafit poskytuje komplexní péči lidem s tělesným postižením. Zaměřuje se jak na odbornou zdravotní péči, tak i na psychosociální zázemí a návaznost služeb pro všechny klienty.

Dočasky De De

Dočasky De De poskytují dočasný i trvalý azyl týraným a opuštěným psům a kočkám. Spolek své čtyřnohé svěřence připravuje na nový začátek v lepším domově a zajišťuje pro ně také zdravotní péči.

Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder pomáhá seniorům a jejich rodinám. Cílem organizace je poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti. Každý by totiž měl mít možnost důstojně zestárnout.

Autis Centrum

Nestátní nezisková organizace Autis Centrum poskytuje registrované sociální služby a podporu dětem i dospělým s autismem a jejich rodinám.

Post Bellum

Post Bellum dokumentuje příběhy českých i zahraničních pamětníků totalit 20. století, na které se zapomnělo nebo mělo zapomenout. Vypráví je dál, zapojuje žáky i studenty a oceňuje hrdiny.

Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa

Domov sv. Josefa je jediným lůžkovým zařízením pro nemocné s roztroušenou sklerózou v Česku. Nabízí pobytové služby, ale i poradenství a pomoc pro pacienty, kteří zůstávají v domácích podmínkách.

DEBRA ČR

DEBRA pomáhá lidem s tzv. nemocí motýlích křídel, které propojuje s lékaři a specialisty. Poskytuje také odborné sociální služby i poradenství. Kromě toho vydává publikace, organizuje odborné konference a podílí se na osvětě a klinických studiích.

Péče srdcem

Péče srdcem se zaměřuje na pomoc lidem, kteří k životu potřebují pomoc druhé osoby. Osobní asistenti pomáhají klientům zvládat úkony, které jsou pro ně v důsledku zdravotního omezení příliš náročné.

Projekt Šance

Projekt Šance už od roku 1995 pomáhá „dětem ulice“ postavit se na vlastní nohy. Jeho mottem je, že není umění dát někomu v nouzi najíst, ale důležité je naučit ho si na jídlo vydělat.

NePornu

Primárním cílem spolku NePornu je nabízet pomocnou ruku těm, kteří se chtějí zbavit závislosti na pornu. Zároveň chce rozšiřovat povědomí o rizicích sledování pornografie.

Auto*Mat

Auto*Mat se zabývá zlepšováním dopravy a veřejného prostoru v Praze. Jde o největší neziskovou organizací, která se těmto tématům denně věnuje na odborné úrovni.

Amnesty International Česká republika

Amnesty International je apolitické a nezávislé hnutí, které od roku 1961 monitoruje dodržování lidských práv po celém světě a vede kampaně proti jejich porušování.

Klub nemocných cystickou fibrózou

Klub nemocných cystickou fibrózou pomáhá lidem s tímto onemocněním zlepšovat kvalitu života. Zároveň o cystické fibróze informuje širokou veřejnost.

Best of the Best

Best of the Best motivuje mládež i dospělé k pravidelnému pohybu. Využívá k tomu moderní umění a tanec a pořádá soutěž pro taneční skupiny všech současných stylů.

ŽIVOT 90

Cílem organizace Život 90 je podporovat nezávislost u starších lidí. Usiluje o to, aby ve všedních povinnostech byli co nejsamostatnější, nevzdávali se vlastního úsudku a zůstali součástí společenského života.


Možnost požádat o Seznam Grant na rok 2023 byla ukončena. V případě, že se chcete zúčastnit Seznam Grantu v roce 2024, vyplňte, prosím, formulář níže. Vybrané organizace informujeme o zařazení do programu e-mailem. Předpokládáme, že vybrané subjekty si správu kampaní povedou samy. K dispozici jim však budou online materiály a případné konzultace a školení odborníků z Skliku.

Požádat o Seznam Grant


Potřebujete poradit?

Pokud máte další otázky, napište nám. Kompletní podmínky přihlášení do Seznam Grantu najdete tady.

Zeptat se