Přejít na obsah

Chceme zvyšovat míru mediální gramotnosti

Přinášíme kvalitní, nezávislé zpravodajství a chceme veřejnosti ukázat, jak si ověřovat informace i zdroje, a zároveň apelovat na její vlastní úsudek a kritické myšlení.

Proto jsme v roce 2019 založili projekt Seznam se s médii. Jeho cílem je dlouhodobě vzdělávat učitele v oblasti mediální gramotnosti. Vytvořili jsme metodiky a výukové materiály, které budou moci učitelé využívat v hodinách se svými žáky a studenty.

Stejně jako na děti se s mediální výchovou obracíme i k seniorům, a to v programu Sherlock Senior. Pravidelně pořádáme mediální školy na pražské centrále Seznamu a několikrát do roka vyjíždíme za seniory do regionů.


Pomáháme školám a studentům s výukou

Učitelům základních a středních škol nabízíme aktivní vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti a výukové materiály zdarma.

Dozvědět se víc


Vzděláváme seniory

Pro lidi v důchodovém věku pořádáme vzdělávací semináře, které je naučí pracovat s informacemi a rozpoznat manipulaci a fake news.

Dozvědět se víc