Přejít na obsah

Chceme zvyšovat míru mediální gramotnosti

Přinášíme kvalitní, nezávislé zpravodajství a chceme veřejnosti ukázat, jak si ověřovat informace i zdroje, a zároveň apelovat na její vlastní úsudek a kritické myšlení.

Proto jsme v roce 2019 založili projekt Seznam se s médii. Naším cílem je dlouhodobě vzdělávat učitele v oblasti mediální gramotnosti a připravit pro ně metodiku i výukové materiály, které budou moct využít v hodinách se svými žáky a studenty.

Učitelé

Pilotní projekt Seznam se s médii pracuje s učiteli základních a středních škol, kterým poskytuje zázemí pro vytvoření ucelené a v praxi využitelné metodiky pro výuku mediální výchovy. V další fázi projektu otevřeme akademii pro učitele, kteří se budou moct do programu zapojit a zdarma absolvovat vzdělávací kurz zaměřený na výuku mediální gramotnosti.

Studenti

Už dnes se naše zpravodajská redakce otevírá studentům. Kromě stáže v týmu Sherlock Hoax, který ověřuje pravost výroků a vyvrací dezinformace, se mohou jednotliví studenti i celé třídy hlásit na exkurze a prohlídky naší redakce.

Senioři

Při vzdělávání seniorů spojujeme síly s obecně prospěšnou organizací Elpida. Věnujeme se nejen mediální gramotnosti, ale i bezpečnému pohybu na internetu včetně dostatečného zabezpečení používaných služeb či online nakupování. Seniorům nabízíme možnost přijít se podívat do naší redakce i pražské centrály.


Partnerské školy zapojené do pilotního ročníku projektu Seznam se s médii