Přejít na obsah

Chceme zvyšovat míru mediální gramotnosti

Přinášíme kvalitní, nezávislé zpravodajství a chceme veřejnosti ukázat, jak si ověřovat informace i zdroje, a zároveň apelovat na její vlastní úsudek a kritické myšlení.

Proto jsme v roce 2019 založili projekt Seznam se s médii. Jeho cílem je dlouhodobě vzdělávat učitele v oblasti mediální gramotnosti. Vytvořili jsme metodiky a výukové materiály, které budou moci učitelé využívat v hodinách se svými žáky a studenty.

Stejně jako na děti se s mediální výchovou obracíme i k seniorům, a to v programu Sherlock Senior.


Pomáháme školám a studentům s výukou

Učitelům základních a středních škol nabízíme aktivní vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti a výukové materiály zdarma.

Dozvědět se víc


Vzděláváme seniory

V rámci vlastního programu Sherlock Senior se věnujeme mediálnímu vzdělávání lidí v důchodovém věku, vysvětlování rizik řetězových e-mailů, nutnosti ověřovat si informace i bezpečnému pohybu na internetu včetně dostatečného zabezpečení používaných služeb či online nakupování. Při práci se seniory spojujeme síly s obecně prospěšnou organizací Elpida, kde pravidelně přednáší naši odborníci. Ty můžete potkat také na přednáškách na vybraných tuzemských univerzitách třetího věku.

Odhalujte s námi dezinformace, které vám chodí e-mailem. Každý měsíc připravujeme zpravodaj (nejen) pro seniory o aktuálních fake news.

Chci newsletter