Přejít na obsah

Seznam Diskuze

V případě vstupu do služby Seznam Diskuze vás požádáme o kontrolu a aktualizaci těchto osobních údajů uložených v profilu vašeho účtu (profil.seznam.cz):

  • e-mail
  • jméno
  • příjmení
  • telefonní číslo

Tyto údaje také uložíme na službě Seznam Diskuze a v účtu uživatele.

Důvody a okolnosti shromažďování těchto údajů:

Naším cílem je, aby ve službě Seznam Diskuze diskutovaly skutečné osoby a nesly zodpovědnost za svoje příspěvky.

Také nám tyto informace slouží k tomu, abychom neumožnili opětovný vstup těm uživatelům, kteří vytrvale porušují smluvní podmínky služby Seznam Diskuze a pravidla diskusí.

U každého uživatele uchováváme v databázi všechny schválené příspěvky, a také příspěvky, které porušily pravidla diskusí a kvůli kterým byl daný uživatel na určitou dobu zabanován (= byl mu znemožněn přístup do diskusí).

Zamítnuté příspěvky uchováváme z důvodu uchování historie problematických příspěvků a efektivnějšího managementu diskusí s cílem zajistit jejich kvalitu.

Se všemi informacemi, které nám poskytnete, budou nakládat výhradně pracovníci společnosti Seznam.cz, a. s. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, považujeme za důvěrné.

V případě žádosti o zrušení přístupu do diskusí vaše osobní data smažeme, avšak pouze v případě, že nebudeme evidovat jakoukoliv blokaci (tzv. ban) za porušování pravidel diskusí. V takovém případě vaše údaje zůstanou v databázi uchovány, abychom zabránili opětovnému vstupu těch uživatelů, kteří chtějí systematicky porušovat pravidla diskusí a narušovat svobodnou diskusí slušných uživatelů.

Uvedené údaje potřebujeme také k tomu, abychom mohli uživatelům zasílat e-mailové notifikace obsahující informace o tom, kdo a kdy na ně v určité diskuzi reagoval a také emailové notifikace informující uživatele o smazání příspěvku nebo zablokování účtu z důvodu porušení smluvních podmínek služby.