Přejít na obsah

Admin Firem

Tyto zásady se vztahují na webovou stránku www.admin.firmy.cz, tedy na administrační rozhraní Firmy.cz určené pro správu údajů o firmě a nastavování kampaní Seznamu naplno.

Klient ID

ID klienta, tedy specifické ID konkrétní firmy, která je v administračním rozhraní spravována. Dostáváme ho ve chvíli, kdy registrovaný uživatel Seznamu přijde na admin.firmy.cz a držíme ho z důvodu správné funkcionality systému.

E-mailová adresa

E-mailové adresy, které nám poskytnete, používáme pro zasílání informací spojených s vaším účtem.

  • E-mailová adresa správce firmy (RUS) – e-mailová adresa, přes kterou spravujete svou firmu.
  • Kontaktní e-maily  – kromě e-mailové adresy správce firmy můžete volitelně použít více adres pro zasílání informací o vaší firmě (např. notifikace o nové recenzi, zasílání statistických reportů).

Provozní data

Údaje o tom, jak pracujete s admin.firmy.cz, jak často a jakým způsobem používáte jeho funkce – tyto údaje následně využíváme pro zlepšování samotné služby admin.firmy.cz a pro technickou podporu. Data uchováváme po nezbytně nutnou dobu.

Naši zpracovatelé

Google – Google, LLC – Služba Google Analytics Ochrana soukromí. Slouží pro získávání produktových statistik.