Přejít na obsah

Seznam Účet

Ukládáme a zobrazujeme údaje, které zadáte přímo v nastavení Seznam Účtu nebo na jednotlivých službách společnosti Seznam.cz:

 • Jméno a příjmení
 • Pohlaví
 • Datum nebo rok narození
 • Kontaktní telefonní číslo
 • Kontaktní adresa
 • Telefonní číslo pro obnovu přístupu k účtu
 • Alternativní e-mailová adresa

Důvodem ukládání a zpracování dat je zajištění bezpečnosti a funkčnosti služby a dále usnadnění použití údajů u všech služeb společnosti Seznam.cz, které data pro své fungování potřebují – naším cílem je, aby uživatel nemusel své údaje zadávat a aktualizovat zvlášť na každé službě.

Telefonní číslo je povinnou součástí Seznam Účtu. Při registraci Seznam Účtu se ukládá jako Telefonní číslo pro obnovu přístupu k účtu a zároveň jako Kontaktní telefonní číslo. Toto nastavení může uživatel kdykoliv změnit, telefonní čísla nemusí být shodná. Kontaktní telefonní číslo usnadňuje uživateli používání dalších služeb Seznamu, protože je sdílené napříč všemi službami společnosti Seznam.cz (například inzertní služby) a nebo ho uživatel může použít v rámci služby Přihlášení přes Seznam k předvyplnění registračních údajů na službách třetích stran.

V Seznam Účtu uživatel najde údaje, které zde zadal, nebo které zadal na jiných službách společnosti Seznam.cz. Některé údaje mohou být však dostupné pouze na službě, kde byly zadané.

Zpracování osobních údajů uživatele napříč všemi službami společnosti Seznam.cz tedy slouží ke kvalitnějšímu rozpoznání již přihlášeného či identifikovaného uživatele.

Přihlášení s využitím ověření přes služby třetích stran

U Seznam Účtu, kde je jako uživatelské jméno použita e-mailová adresa vybraných poskytovatelů (např. Google nebo Microsoft), mohou uživatelé pro registraci a přihlášení využít ověření identity přihlášením ke svému účtu u těchto poskytovatelů. V tomto případě můžeme k vašemu Seznam Účtu uložit použitou e-mailovou adresu, jméno a příjmení a profilovou fotografii, kterou nám poskytovatel ověření v rámci ověřovacího procesu předá.

Jméno, příjmení a profilová fotografie jsou uložené v Seznam Účtu a uživatel je může později změnit.

Pokud uživatel Seznam Účtu, který je ověřený službou třetí strany, nemá nastavené heslo, je ověření přes tohoto poskytovatele jedinou možností přihlášení k účtu.

Ověření pomocí bankovní identity

V Seznam Účtu a při registraci Seznam Účtu mají uživatelé možnost provést ověření účtu přes bankovní identitu. Ověření probíhá ve spolupráci s poskytovatelem služby BankID a připojenými bankami.

V rámci procesu ověření předá služba BankID společnosti Seznam vybrané osobní údaje uživatele, pokud s jejich předáním uživatel vyjádří souhlas. Přehled takto předaných údajů je zobrazen vždy při prvním ověření pomocí bankovní identity. Údaje se ukládají do Seznam Účtu uživatele a dále s nimi pracujeme stejně, jako by je uživatel v Seznam Účtu nastavil sám. Vztahuje se na ně tedy nastavení preferencí personalizace služeb a reklamy a mohou být zobrazené na jednotlivých službách Seznamu (například v diskusích, inzertních službách apod.).

Přihlášení přes Seznam

V případě, že uživatel využije svůj Seznam Účet pro přihlášení na službách třetích stran (tzv. Přihlášení přes Seznam), uživateli zobrazíme při prvním přihlášení, o které osobní údaje uživatele třetí strana žádá.

Pokud uživatel s přihlášením souhlasí, předáváme vždy uživatelské jméno a jméno a příjmení uživatele, pokud je v Seznam Účtu zadáno. Dále se předává informace o zletilosti, pokud o ní třetí strana požádá z důvodu nutnosti ověření zletilosti uživatele (nejedná se o údaj o věku či datu narození, informace se předává pouze v případě, že je účet ověřený). U dalších údajů se může uživatel rozhodnout, zda budou v rámci Přihlášení přes Seznam předané třetí straně či nikoliv.

Za ukládání a zpracování předaných osobních údajů v rámci služby třetí strany zodpovídá její provozovatel.

Registrace

Pro prevenci proti robotickým registracím používáme:

 • data vyplněná v registračním formuláři
 • data o prohlížeči/zařízení, přes který byla registrace provedena (cookies, IP, user agent)
 • dlouhodobé a krátkodobé statistiky strojově napočítané z výše uvedených dat

Pro rozpoznání robotického hádání hesel využíváme:

 • data poskytnutá při pokusu o přihlášení
 • data o prohlížeči/zařízení (v případě loginu), či aplikaci (relay, IMAP, POP3) (cookies, IP, user agent)
 • dlouhodobé a krátkodobé statistiky strojově napočítané z výše uvedených dat