Přejít na obsah

Aplikace Seznam.cz

Zásady ochrany soukromí

V rámci aplikace Seznam.cz nás zajímají některé údaje. Před sebou máte stručný popis toho, jaká data to konkrétně jsou a proč je shromažďujeme.

Ve vztahu k údajům uživatelů ctíme následující zásady:

  • Respektujeme vaše soukromí. Této oblasti věnujeme velkou pozornost a podnikáme všechny příslušné kroky k tomu, abychom vaše údaje řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím.
  • Dodržujeme platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
  • Údaje shromažďujeme a využíváme kvůli vylepšování našich služeb.
  • Shromážděná data jsou anonymní, nelze je spojit s konkrétní osobou.

Získávané informace

Informace získávané automaticky při používání aplikace

Společnost Seznam.cz shromažďuje statistické údaje o způsobu a četnosti využívání aplikace a jejich jednotlivých funkcí, navštívených stránkách a hledaných výrazech. Díky těmto údajům můžeme pracovat na neustálém zlepšování našich služeb.

Dále nás zajímají technické údaje o tom, jaké používáte zařízení a operační systém, a to zejména z důvodu správného zobrazení grafických prvků a bezproblémového fungování aplikace pro koncové zařízení, na kterém uživatel službu prohlíží.

Takto shromážděné údaje následně používáme pro interní analytické účely. Uchováváme je v anonymizované podobě, ve které není možné je propojit s konkrétní osobou.

Informace poskytnuté uživatelem

V základním režimu (bez přihlášení) je možné aplikaci Seznam.cz využívat bez poskytnutí dalších osobních údajů. Informace o historii procházení, uložených stránkách a datech formulářů se ukládají pouze lokálně na zařízení a společnost Seznam.cz k nim nemá přístup.

V případě používání aplikace v režimu s přihlášením jsou nám pro účely identifikace konkrétního uživatele známy přihlašovací údaje do Seznam účtu. Informace jako historie procházení, uložené stránky, hesla a data formulářů se po přihlášení ukládají k příslušnému účtu na servery společnosti Seznam.cz, kde jsou uchovávány v anonymizované podobě a zpracovávány pro interní analytické účely a další rozvoj služeb. Tyto údaje nejsou sdíleny s žádnou třetí stranou.

Informace, které vyžadují povolení

Pro plné fungování může aplikace Seznam.cz vyžadovat následující oprávnění. Tato oprávnění jí můžete a nemusíte udělit, případně můžete svou volbu kdykoli změnit v nastavení systému. Bez příslušných oprávnění nemusí být některé funkce dostupné.

  • Přístup k úložišti
  • Přístup k fotoaparátu
  • Přístup k mikrofonu
  • Přístup k poloze
  • Přístup k poloze na pozadí
  • Přístup ke kontaktům

Pokud aplikaci příslušná oprávnění udělíte, může společnost Seznam.cz získat informace o vaší poloze, o hlasově zadaných výrazech do vyhledávání a o používání funkce Hlasový asistent. Bližší informace o způsobu jejich využití jsou popsány v sekci “Způsob využití a sdílení získaných údajů”.

Způsob využití a sdílení získaných údajů

Polohové služby

Aplikace vás během používání může požádat o přístup k vaší poloze, kterou může nadále sdílet s těmi webovými stránkami, kterým získání vaší polohy povolíte. Na toto povolení se vás aplikace zeptá pro každou webovou stránku zvlášť, svou polohu tedy můžete sdílet jen s určitými webovými stránkami.

Pokud používáte widget Počasí na ploše telefonu, aplikace vás požádá o přístup k poloze vašeho zařízení na pozadí, tedy i v případě, kdy aplikaci zrovna nepoužíváte. Toto oprávnění slouží k tomu, aby vám widget mohl vždy ukázat aktuální předpověď pro oblast, kde se právě nacházíte, aniž by bylo třeba spouštět aplikaci nebo polohu manuálně aktualizovat.

Tato data jsou využita pouze k určení vaší polohy v případě používání funkce Widget Počasí. Společnost Seznam.cz tyto údaje neuchovává a nesdílí s žádnou třetí stranou.

Oprávnění pro sběr polohy i sběr polohy na pozadí můžete a nemusíte aplikaci udělit, případně ho kdykoli v nastavení systému odvolat.

Informace pro provozovatele webových stránek

Weby, které v aplikaci Seznam.cz navštívíte, automaticky obdrží standardní informace protokolu – včetně IP adresy vašeho systému a dat ze souborů cookies nebo podobných technologií.

Hlasové příkazy pro službu Seznam asistent

Pokud si přejete využívat službu Seznam hlasový asistent, je potřeba ji zapnout v nastavení aplikace a udělit jí přístup k mikrofonu vašeho zařízení.

Po úspěšném zapnutí mikrofon snímá zvuky z okolí vašeho mobilního zařízení a vyhodnocuje, zda bylo vysloveno klíčové slovo pro aktivaci služby, a to i když není spuštěna aplikace Seznam.cz. Vyhodnocení klíčového slova probíhá lokálně na zařízení, z této fáze nevznikají žádné záznamy a žádné informace se neukládají a neodesílají.

V okamžiku, kdy aplikace zachytí klíčové slovo („Sezname“), aktivuje nahrávání a zaznamená nejbližší promluvu. Tu odešle prostřednictvím Google Cloud Speech API k vyhodnocení na servery společnosti Google, kde proběhne přepis záznamu do textové podoby. Výsledný text aplikace vyhodnotí a dle obsahu sdělení zareaguje provedením požadované funkce. Pokud se jedná o příkaz pro prvky chytré domácnosti, odešle aplikace tento příkaz v textové podobě třetí straně, která chytrou domácnost provozuje.

Zpracování hlasového záznamu společností Google se řídí podmínkami pro platformu Google Cloud dostupnými na adrese https://cloud.google.com/product-terms/

O četnosti a způsobu využívání služby Hlasový asistent si společnost Seznam.cz za účelem dalšího zlepšování a rozvoje uchovává anonymizovaná textová data zaznamenaná v takové podobě, ve které není možné spojit je s konkrétní osobou.

Statistiky využití a zprávy o selhání

Společnosti Seznam.cz můžete odesílat statistiky využití a zprávy o selhání, pomůžete nám tak vylepšovat naše služby. V Seznam prohlížeči je odesílání statistik využití a zpráv o selhání ve výchozím nastavení zapnuto. Statistiky využití obsahují informace, jako jsou předvolby, kliknutí na tlačítka, využití paměti nebo adresy webových stránek.

Zprávy o selhání obsahují informace o systému v době selhání a mohou zahrnovat adresy webových stránek nebo identifikaci uživatele (e-mailovou adresu, kterou je uživatel do prohlížeče přihlášen) a identifikátory v Seznam prohlížeči. Souhrnné, neosobní informace ze zpráv o selhání můžeme sdílet se třetími stranami.

Cookies

Využíváme cookies – cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.

Cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Kontaktní údaje a správa uložených údajů

Tyto zásady ochrany soukromí platí pro zpracování údajů vývojáře mobilní aplikace Seznam.cz pro operační systémy Android a iOS, kterým je společnost Seznam.cz a.s. se sídlem na adrese Radlická 3294/10, 15000, Praha 5.

Historii prohlížení, data stránek, soubory cookies, uložená hesla a data formulářů můžete smazat pomocí příslušné funkce v nastavení aplikace.

Žádost o smazání vašeho uživatelského profilu a vymazání všech souvisejících osobních údajů můžete odeslat prostřednictvím formuláře. Pokud máte dotaz týkající se ochrany údajů, použijte prosím e-mailovou adresu ochranaudaju@firma.seznam.cz

Tyto zásady ochrany soukromí nabývají platnosti a účinnosti dne 24.09.2021.