Přejít na obsah

Firmy.cz

Na následující stránce uvádíme přehled osobních dat uživatelů, které na Firmy.cz zpracováváme dle GDPR.

O uživatelích služby si neukládáme žádné osobní údaje, vyjma případů, kdy uživatel provede na webu jednu z následujících akcí:

  • napíše recenzi
  • nahlásí recenzi
  • pošle poptávku
  • napíše nám přímý e-mail
  • dobrovolně navrhne úpravu nějakého firemního zápisu

RUS účet

RUS účet je pro Firmy.cz anonymní numerické ID. Dostáváme ho ve chvíli, kdy registrovaný uživatel Seznamu přijde na Firmy.cz a držíme ho z důvodu správné funkcionality webu. Veškeré ostatní údaje jsou na profilu uživatele.

E-mailová adresa

E-mailové adresy uživatele ukládáme pouze po jím vyžádané akci. Získáme ji buď z profilu (u recenzí) nebo ručním zadáním uživatele a držíme ji pro následnou komunikaci.

Vyžadujeme ji v následujících případech:

  • odeslání poptávky
  • napsání recenze
  • nahlášení recenze
  • nepovinné návrhy úpravy jednotlivých firemních profilů
  • napište nám

IP adresy

IP adresy požadavku ukládáme u recenzí z důvodu odhalování manipulací. V takových případech držíme tyto údaje neomezeně dlouho. Ve chvíli, kdy dojde k vymazání uživatele z profilu, dojde i k vymazání IP adresy, a recenze se stane anonymní. To znamená, že na žádost firmy může kdykoliv dojít k jejímu smazání.

IP adresy držíme taktéž u odeslaných poptávek, a to z důvodu detekce spamu. V těchto případech mažeme IP adresu po 150 dnech.

Jméno a příjmení

Oba údaje využíváme u poptávky, kdy nám je uživatel sám vyplní do poptávkového formuláře. Jméno je zde uvedeno z důvodu důvěryhodnosti a je zasláno v rámci celé poptávky poptávané firmě. Dále máme jméno uložené u recenze, kde tento údaj přebíráme z profilu. V případě smazání nebo přepsání jména na profilu dojde k anonymizaci recenze.

Telefonní kontakt

Tento údaj ukládáme u odeslaných poptávek a předáváme poptávané firmě.

Detailní popis činností, při kterých si ukládáme některá osobní data uživatelů

Poptávky

V případě, že se uživatel rozhodne zaslat pomocí naší služby poptávku, založíme si údaje, které do poptávky sám vyplní a bez kterých by poptávka nemohla být odeslána. Jedná se o jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Tyto informace ukládáme z důvodu zpětného kontaktu uživatele s poptávanou firmou. Při odeslání uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Recenze

V okamžiku, kdy chce uživatel ohodnotit některou z firem, musí být přihlášený na profilu. V případě, že klikne na „Ohodnotit firmu“, doplníme „Jméno recenzenta“ z profilu. Po odeslání recenze si ukládáme e-mailový kontakt recenzenta, jméno recenzenta, rusID a IP adresu. Je to z důvodu možného zpětného kontaktu v souvislosti s recenzí. Pokud uživatel chce některou z existujících recenzí nahlásit jako nevhodnou, je nutné být přihlášen na profilu. S odesláním formuláře přichází administrátorům katalogu k posouzení vyplněný důvod hlášení a e-mailový kontakt uživatele, které recenzi nahlásil. V některých případech může administrátor uživatele kontaktovat pro ověření důvodu nahlášení.

Návrhy úprav jednotlivých profilů

Když nám uživatel zašle návrh na úpravu některého z firemních profilů, má možnost zapsat zde svůj e-mail, na který mu dáme vědět, jak jsme s jeho návrhem naložili. Zapsání e-mailu není povinné.