Přejít na obsah

Seznam Doplňky

V rámci používání rozšíření Seznam Doplňky pro internetové prohlížeče třetích stran nás zajímají některé údaje. Před sebou máte stručný popis toho, jaká data to konkrétně jsou a proč je shromažďujeme.

Ve vztahu k údajům uživatelů ctíme následující zásady:

  • Respektujeme vaše soukromí. Této oblasti věnujeme velkou pozornost a podnikáme všechny příslušné kroky k tomu, abychom vaše údaje řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím.
  • Dodržujeme platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
  • Údaje shromažďujeme a využíváme kvůli vylepšování našich služeb.
  • Shromážděná data jsou anonymní, nelze je spojit s konkrétní osobou.
  • Údaje nejsou sdílené s žádnou třetí stranou.

Získávané informace

Informace získávané automaticky při používání rozšíření

Společnost Seznam.cz shromažďuje statistické údaje o způsobu a četnosti využívání Seznam Doplňků a jejich jednotlivých funkcí, navštívených stránkách a hledaných výrazech. Díky těmto údajům můžeme pracovat na neustálém zlepšování našich služeb.

Dále nás zajímají technické údaje o tom, jaký používáte prohlížeč a operační systém, a to zejména z důvodu správného zobrazení grafických prvků a bezproblémového fungování softwaru pro koncové zařízení, na kterém uživatel službu prohlíží.

Takto shromážděné údaje následně používáme pro interní analytické účely. Uchováváme je v anonymizované podobě, ve které není možné je propojit s konkrétní osobou.

Informace nutné pro správnou činnost rozšíření

Některé ze Seznam Doplňků pro svou činnost vyžadují dodatečné údaje, které jim uživatel poskytuje na základě oprávnění udělených při aktivaci jednotlivých Doplňků. Bez příslušných oprávnění nemusí být některé funkce Doplňků dostupné. Mezi tyto údaje patří mimo jiné i informace o ostatních nainstalovaných Doplňcích vývojáře Seznam.cz v prohlížečích uživatele. Doplňky od Seznamu mají společné nastavení, proto spolu potřebují komunikovat.

Přehled dalších získávaných údajů a jejich využití najdete v jednotlivých sekcích věnovaných konkrétním Doplňkům.