Přejít na obsah

Typy dat

Zero Party Data, First Party Data a Third Party Data. Tyto termíny se v oblasti správy dat a analytiky používají pro označení typů dat, která organizace používají pro různé účely. V čem se od sebe liší?

Zero Party Data (data nulté strany)

Zero Party Data jsou údaje, které uživatelé na základě informovaného souhlasu poskytují organizaci nebo značce. Jde o informace, které uživatelé aktivně sdílejí, a to například vyplněním dotazníku, odběrem newsletteru, zadáním osobních preferencí nebo vyplněním formuláře na webové stránce. Zero Party Data jsou obvykle velmi přesná, protože jde o informace, které uživatelé sdílejí dobrovolně.

First Party Data (data první strany)

First Party Data jsou informace, které organizace shromažďují přímo od svých vlastních uživatelů nebo zákazníků. Organizace tato data získávají přímo z interakce s uživateli na svých webových stránkách, v mobilních aplikacích, nákupních transakcích a podobně. First Party Data jsou důvěryhodná a cenná, protože organizace mají kontrolu nad jejich sběrem a zpracováním.

Third Party Data (data třetí strany)

Third Party Data organizace nezískávají přímo od svých uživatelů, ale od externích zdrojů, jako jsou data brokers, reklamní sítě a další poskytovatelé dat. Tato data pocházejí z různých zdrojů a mohou zahrnovat demografické údaje nebo  informace o chování na internetu. Third Party Data se nejčastěji využívají pro reklamní účely a cílení reklam na základě zájmu a chování uživatelů.

Každý z těchto typů dat má své výhody i omezení a jejich využití závisí na konkrétních potřebách a strategiích organizace. Zero Party Data jsou stále více ceněna jako prostředek pro budování důvěry u zákazníků, zatímco First Party Data jsou klíčová pro personalizaci obsahu a služeb. Third Party Data se využívají v oblasti digitálního marketingu a reklamy, ale kvůli obavám o ochranu soukromí uživatelů podléhají řadě regulací.