Přejít na obsah

Seznam Grant

Seznam Grant je program určený výhradně pro zástupce neziskového sektoru. Spočívá v roční podpoře vybraných organizací, které získají reklamní prostor na propagaci svých aktivit v hodnotě 120 000 Kč.

Využijte reklamního prostoru české internetové jedničky a oslovte další potenciální dárce. Díky Seznam Grantu se o vašich aktivitách dozví nejen ti, kterým mohou pomoci, ale i ti, kteří vás dokáží podpořit.

Jak Seznam Grant funguje?


1

Žádost

Žádost o účast v ročním programu může skrze formulář vyplnit jakákoli nevládní nezisková organizace či spolek.

2

Odborná porota

Odborná porota vybere z přijatých žádostí dvě desítky těch, které na dobu 12 po sobě jdoucích měsíců získají kredit do reklamního systému Sklik v hodnotě 10 000 Kč měsíčně.

3

Uzavření přihlášek

Termín uzavření přihlášek do projektu Seznam Grant pro období červenec 2024 až červen 2025 bude v pondělí 13. května 2024.


Komu pomáháme v roce 2024?

40 pečlivě vybraným neziskovým organizacím z celého Česka poskytneme reklamní kredit v hodnotě 120 000 Kč. Neziskovky dáváme k dispozici online materiály a školení odborníků z Skliku.

Podpora a pomoc dospělým, dětem i rodinám v obtížných životních situacích.

Linka bezpečí

Dětská telefonická krizová linka pro děti a studenty do 26 let. Služba funguje na čísle 116 111, je zdarma a anonymní. Jsou k dispozici také na chatu a e-mailu. Provozují také Rodičovskou linků pro dospělé, kteří mají starost o děti.

Junák – český skaut

Největší neformální vzdělávací organizace dětí a mládeže v České republice. Zaměřuje se na rozvoj intelektu a sociálních dovedností mladých lidí. Připravuje nové generace, aby byly zodpovědné ke své zemi, přírodě a celé lidské společnosti.

Dobrá rodina

V Dobré rodině věří, že náhradní rodič možná nezmění celý svět, ale úplně od základu změní život dítěte. Doprovází pěstouny, podporují adoptivní rodiče a připravují zájemce na roli náhradních rodičů.

Komunitní centrum Petrklíč

Starají se o seniory a jejich nejrůznější potřeby. Usilují o to, aby se jim přes osobní asistenci a pečovatelskou službu dostalo takové pomoci, díky které budou moci zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle.

DEJME DĚTEM ŠANCI

Už 12 let poskytují komplexní pomoc konkrétním dětem a mladým lidem z dětských domovů zejména při jejich osamostatňování. Spolupracují s 51 dětskými domovy po celé ČR, z nichž je do jejich projektů zařazených přes 250 dětí.

Splněné dětské přání

Věnují se dětem se zdravotním omezením a jinakostmi, jejich rodinám, ale i zdravým lidem. Propojují tyto zdánlivě rozdílné komunity, abychom mohli všichni žít společně bez předsudků, bariér, strachů a nálepek.

Archetyp

Stojí za vznikem farmářských trhů v ČR. Nyní provozují 3 farmářské trhy v Praze (Kubáň, Heřmaňák a Náplavka). Předsedají Asociaci farmářských tržišť a organizují 4 festivaly podporující malé, lokální vinaře a minipivovary.

Lékaři bez hranic

Poskytují zdravotnickou a humanitární pomoc lidem zasaženým válkou, přírodními katastrofami nebo epidemiemi. Léčí, očkují a operují miliony lidí ve více než 70 zemích světa. Ukazují jejich příběhy a upozorňují na krize.

Možnost požádat o Seznam Grant pro období leden až prosinec 2024 byla ukončena. V případě, že se chcete zúčastnit Seznam Grantu od července 2024 do června 2025, vyplňte, prosím, formulář níže. Vybrané organizace informujeme o zařazení do programu e-mailem. Předpokládáme, že vybrané subjekty si správu kampaní povedou samy. K dispozici jim však budou online materiály a školení odborníků z Skliku.

Požádat o Seznam Grant


Potřebujete poradit?

Pokud máte další otázky, napište nám. Kompletní podmínky přihlášení do Seznam Grantu najdete tady.

Zeptat se