Přejít na obsah

Podmínky přihlášení do Seznam Grantu

Grantový program společnosti Seznam.cz, a.s.

 „Seznam Grant pro nevládní neziskové organizace“

(dále „Grantový program“)

 1. Grantový program je určen zejména pro nevládní neziskové organizace registrované v České republice (tj. spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy dle českého práva). Do Grantového programu se tak mohou registrovat subjekty, které
  • nejsou založeny primárně za účelem tvorby zisku a
  • jejichž aktivity sledují dosažení konkrétního veřejně prospěšného cíle (např. dobrovolnická činnost, humanitární pomoc, ochrana lidských práv, aktivity v oblasti mládeže, volného času, výchovy a vzdělávání, kultury a umění a dále sociální služby a zdraví, případně péče o životní prostředí).
 2. Grantový program není určen pro žadatele, kteří
  • se v rámci své činnosti zabývají politikou či náboženstvím;
  • jsou založeni, zřizováni či financováni výlučně státem či jinými veřejnoprávními korporacemi;
  • jsou zřizováni obchodními korporacemi pro plnění jejich CSR strategií či pro jiné charitativní iniciativy obchodních korporací.
 3. Společnost Seznam.cz, a.s. ze žadatelů o grant vybere příjemce grantu (dále jen „Příjemce Grantu“), žádosti budou posuzovány zpravidla 2x ročně. Společnost Seznam.cz, a.s. si vyhrazuje právo výběru Příjemce Grantu na základě vlastního uvážení. Na zařazení do Grantového programu nemají žadatelé právní nárok a společnost Seznam.cz, a.s. není povinna rozhodnutí o vybrání či nevybrání konkrétního žadatele odůvodňovat.
 4. Společnost Seznam.cz, a.s. v rámci svého výběru upřednostní žadatele, kteří transparentním způsobem zveřejňují povinné dokumenty týkající se jejich činnosti a jsou řízeny či zastupovány bezúhonnými osobami ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Žadatelé, jejichž historie či předmět činnosti mohou poškodit mediální obraz či pověst společnosti Seznam.cz, a.s. či společností s ní majetkově propojených, budou z účasti v Grantovém programu vyřazeni.