Přejít na obsah

Personalizace obsahu a reklamy

Kromě celé řady služeb provozujeme i vlastní reklamní systém, díky kterému vám zobrazujeme reklamu ve výsledcích vyhledávání na Seznam.cz a na dalších webových stránkách českého internetu.

Z těchto webů tak můžeme sbírat informace o navštívených stránkách a způsobu jejich využívání. Takové informace nám umožňují doručovat reklamní sdělení, která jsou zajímavá právě pro vás. Tím výrazně snižujeme míru nežádoucí reklamy a znatelně zlepšujeme uživatelský zážitek při návštěvách webů. Pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas, tak získané informace nespojujeme s konkrétními uživatelskými účty. Zůstávají tedy zcela anonymní.

Co je personalizovaná reklama a co mi přináší?

Smyslem personalizace reklam je zobrazovat na internetových stránkách pouze taková reklamní sdělení, která mohou uživatele skutečně zaujmout. Zájmy uživatele vyhodnocujeme pouze podle jeho chování, proto nesbíráme jakékoliv osobní údaje. Pokud například často navštěvujete stránky s automobilovou tematikou, budeme vědět, že vám máme častěji zobrazovat zajímavé nabídky právě z této oblasti.

Pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas, nikdy nedojde k propojení těchto informací s účty na Seznam.cz. Takto zpracovávaná data uchováváme 30 dnů, důsledně je anonymizujeme a zdrojová data nepředáváme žádné třetí straně. Data jsou pečlivě zabezpečená a přístup k nim mají pouze vybraní zaměstnanci na základě existujících pověření.

Reklamy poskytované společností Seznam.cz  jednoduše rozpoznáte, a to podle ikony psí tlapky v jejím pravém dolním rohu. Kliknutím na ni se dostanete na stránku, kde naleznete vše podstatné o personalizované reklamě, včetně možnosti jejího vypnutí.

Personalizovaná reklama - psí tlapka

Jak to funguje?

Personalizovaná reklama pracuje s identifikátorem, který je uložený v cookie vašeho prohlížeče. Na základě nasbíraných dat je identifikátor zařazen do některé z charakteristických skupin (například AutoMoto, ženské weby atd.).

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství dat, které vytváří navštěvované webové stránky. Díky nim si například zapamatují vaše nastavení, kdykoliv se na stránku vrátíte. Cookies nesbírají informace o tom, kolik je vám let, nebo jakého jste pohlaví. Jen podle vašeho chování, tedy stránek, které navštívíte, pomohou odhadnout, jaké oblasti vás zajímají.

Není „sledování“ cookies nezákonné?

Není. Aktuální právní úprava personalizaci reklam s využitím cookies umožňuje a zároveň vám umožňuje tuto funkci kdykoliv vypnout.

Námi sledované informace se týkají pouze stránek navštívených v rámci serverů provozovaných společností Seznam.cz a partnerské sítě Sklik. Finální dělení uživatelských preferencí se tvoří pouze na základě pohybu cookie po webových stránkách, přičemž nedochází k propojování s účty na Seznam.cz, pokud k tomu uživatel výslovně nedá souhlas.

Personalizovaná reklama nám pomáhá financovat chod námi provozovaných služeb. Pro zajištění kvalitního uživatelského zážitku na celém internetu, můžeme vaše preference zájmů sdílet s dalšími partnery.

Údaje pro účely zpracovávané jako oprávněný zájem společnosti Seznam.cz, a.s.

Zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb

Za účelem zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb mohou prodejci:

 • Zajistit bezpečný přenos dat.
 • Odhalovat škodlivé, podvodné, neplatné nebo nezákonné aktivity a předcházet jim.
 • Zajistit správné a efektivní fungování systémů a postupů včetně monitorování a zvyšování výkonnosti systémů a postupů používaných k povoleným účelům.

Prodejci nemohou:

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu.

Pozn.: Data shromážděná a použitá za účelem zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb mohou zahrnovat automaticky zasílané specifické vlastnosti zařízení pro identifikaci, přesná geolokační data a data získaná aktivním prohledáváním specifických vlastností zařízení pro identifikaci bez samostatného oznámení a/nebo opt-in. 

Technické doručení (zobrazení) reklamy nebo obsahu

Za účelem poskytnutí informací a reakce na technické požadavky mohou prodejci:

 • Používat uživatelovu IP adresu k zobrazení reklamy prostřednictvím internetu.
 • Podle reakce uživatele na reklamu ho odeslat na stránku určenou inzerentem.
 • Používat IP adresu uživatele k zobrazení obsahu prostřednictvím internetu.
 • Podle reakce uživatele na obsah ho odeslat na stránku určenou vydavatelem.
 • Používat informace o typu a možnostech zařízení za účelem zobrazení reklamy nebo obsahu, například k zobrazení reklamy nebo video souboru ve správné velikosti a ve formátu, který zařízení podporuje.

Prodejci nemohou:

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu.

Základní nastavení reklamy

Za účelem základního nastavení reklamy mohou prodejci:

 • Používat informace v reálném čase, pokud jde o kontext, ve kterém se bude reklama zobrazovat, k zobrazení reklamy včetně informací o obsahu a zařízení, jako jsou: typ a možnosti zařízení, hlavička User-Agent, adresa URL, adresa IP.
 • Používat nepřesné údaje o uživatelově geografické poloze.
 • Kontrolovat četnost reklamy zobrazované uživateli.
 • Stanovit pořadí, ve kterém se reklamy uživateli zobrazují.
 • Bránit zobrazování reklamy v nevhodném redakčním kontextu (ohrožujícím značku).\n Prodejci nemohou:
 • Za pomoci těchto informací vytvářet profily pro personalizovanou reklamu za účelem zobrazení budoucí reklamy bez samostatného právního základu za účelem vytváření profilu pro personalizovanou reklamu.

Pozn.: Výraz nepřesné údaje představuje pouze přibližnou polohu dovolující lokalizaci v okruhu nejméně 500 metrů.

Měření výkonu reklamy

Za účelem měření výkonu reklamy mohou prodejci:

 • Měřit zobrazování reklam uživateli a jeho reakce na ně.
 • Poskytovat informace o reklamách, včetně jejich výkonu a účinnosti.
 • Poskytovat informace o uživatelích na základě dat sebraných v průběhu jejich reakce na zobrazenou reklamu.
 • Poskytovat informace vydavatelům o reklamách zobrazených v rámci jimi vlastněných kanálů.
 • Měřit zobrazování reklamy ve vhodném redakčním kontextu (neohrožujícím značku).
 • Určit procento reklamy, u níž byla příležitost ke zhlédnutí, a dobu trvání takové příležitosti.
 • Kombinovat tyto informace s dalšími dříve shromážděnými informacemi včetně těch shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi.

Prodejci nemohou:

 • Použít poznatky o uživatelích získané z panelu (vzorku uživatelů) nebo podobným způsobem na data o měření výkonu reklamy bez samostatného právního základu za účelem použití výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích.

Měření výkonu obsahu:

Za účelem měření výkonu obsahu mohou prodejci:

 • Měřit zobrazování obsahu uživatelům a jejich reakce na něj, a poskytovat o tom informace.
 • Poskytovat informace o tom, jak uživatelé na obsah reagovali, a to za použití přímo měřitelných nebo známých informací o uživatelích.
 • Kombinovat tyto informace s jinými dříve shromážděnými informacemi včetně těch shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi.

Prodejci nemohou:

 • Měřit, zda a jakými způsobem byly reklamy (včetně nativní reklamy) zobrazeny a jak na ně uživatel reagoval, nemají-li k tomu samostatný právní základ.
 • Použít poznatky o uživatelích získané z panelu (vzorku uživatelů) nebo podobným způsobem na data o měření výkonu obsahu bez samostatného právního základu za účelem použití výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích

Používání výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích

Za účelem použití výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích mohou prodejci:

 • Poskytovat souhrnné informace inzerentům nebo jejich zástupcům o uživatelích, které jejich reklama zasáhla, a to na základě informací ze vzorku zasažených uživatelů nebo jiných odvozených informací.
 • Poskytovat souhrnné informace vydavatelům o uživatelích, kterým se v rámci jimi vlastněných kanálů zobrazil obsah a/nebo reklama nebo kteří na obsah nebo reklamu reagovali, a to na základě informací ze vzorku zasažených uživatelů nebo jiných odvozených informací.
 • Spojovat offline data s online uživatelem pro účely výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích, pokud prodejci deklarovali, že přiřazují a kombinují zdroje offline dat.
 • Kombinovat tato data s jinými dříve shromážděnými údaji včetně těch shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi.

Prodejci nemohou:

 • Měřit účinnost a výkon reklamy, která se konkrétnímu uživateli zobrazila nebo na niž reagoval, bez právního základu pro účel měření výkonu reklamy.
 • Měřit zobrazování obsahu konkrétnímu uživateli a jeho reakcí na něj, bez právního základu pro účel měření výkonu obsahu.

Vývoj a zlepšování produktů

Za účelem vývoje nových produktů a zlepšování produktů mohou prodejci:

 • Používat informace k vylepšení svých stávajících produktů novými funkcemi a k vývoji nových produktů.
 • Vytvářet nové modely a algoritmy pomocí strojového učení.

Prodejci nemohou:

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu.

Údaje pro účely zpracovávané pro poskytování jedinečného obsahu společností Seznam.cz, a.s. a jejími partnery

Vytvoření profilu pro personalizovanou reklamu

Za účelem vytvoření profilu pro personalizovanou reklamu mohou prodejci:

 • Shromažďovat informace o uživateli včetně jeho aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, demografických údajů nebo polohy, a to za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelova profilu pro použití v personalizované reklamě.
 • Kombinovat tyto údaje s dalšími dříve shromážděnými údaji, včetně údajů shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi, za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelova profilu pro použití v personalizované reklamě.

Výběr personalizované reklamy

Za účelem výběru personalizované reklamy mohou prodejci:

 • Vybírat personalizovanou reklamu na základě uživatelova profilu nebo jiných dat včetně uživatelovy předchozí aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, polohy nebo demografických údajů.

Vytvoření profilu pro personalizovaný obsah

Za účelem vytvoření profilu pro personalizovaný obsah mohou prodejci:

 • Shromažďovat informace o uživateli včetně jeho aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, demografických údajů nebo polohy, a to za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelského profilu pro personalizovaný obsah.
 • Kombinovat tyto informace s dalšími dříve shromážděnými informacemi včetně těch získaných napříč webovými stránkami a aplikacemi za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelského profilu pro personalizovaný obsah.

Výběr personalizovaného obsahu

Za účelem výběru personalizovaného obsahu mohou prodejci:

 • Vybírat personalizovaný obsah na základě uživatelova profilu nebo jiných dat včetně uživatelovy předchozí aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, polohy nebo demografických údajů.

Používání přesných údajů o geografické poloze

Prodejci mohou:

 • Shromažďovat a zpracovávat přesné údaje o geografické poloze za účelem podpory jednoho nebo více účelů.

Pozn.: Výraz přesná geografická poloha znamená, že neexistují žádná omezení týkající se přesnosti uživatelovy polohy; polohu lze určit s přesností na několik metrů.

Aktivní vyhledávání identifikačních údajů v rámci vlastností zařízení

Prodejci mohou:

 • Vytvořit identifikátor pomocí údajů shromážděných prostřednictvím aktivního vyhledávání specifických vlastností v rámci zařízení, např. instalovaných písem nebo rozlišení obrazovky.
 • Používat tento identifikátor za účelem opětovné identifikace zařízení.

Naleznu někde více informací?

Další informace najdete na speciálních stránkách Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) či na našich stránkách věnovaných internetové reklamě. V případě potíží se také můžete obrátit na naši technickou podporu.

Co když nechci zobrazovat personalizovanou reklamu?

Pokud si nemyslíte, že vám personalizovaná reklama může užívání internetu zpříjemňovat, můžete si její zobrazování pomocí tlačítka níže nastavit podle svých preferencí.

Po uložení vašeho nastavení, bude do cookie označující váš prohlížeč uložena informace, zda si přejete či nepřejete personalizaci reklam. Tato informace je následně dostupná i partnerským reklamním systémům. Pokud personalizaci reklamy zakážete, reklamy se vám pak budou zobrazovat bez přizpůsobení vašim zájmům. Stejně tak nebude probíhat vyhodnocování vašeho chování, které slouží k jejich personalizaci.

Když smažete ve svém prohlížeči cookies, přijdeme o informaci o vašem nastavení a při dalším příchodu na služby Seznamu se vás budeme dotazovat na vaše preference.

Pokud máte na Seznamu uživatelský účet, nastavte si personalizovanou reklamu přímo ve svém Profilu. Vaše nastavení pak použijeme vždy, když se přihlásíte.

Přejít do Profilu