Přejít na obsah

Zpracovávané účely na základě souhlasu uživatelů a oprávněných zájmů společnosti Seznam.cz, a.s.

Údaje pro účely zpracovávané jako oprávněný zájem společnosti Seznam.cz, a.s.

Zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb

Za účelem zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb mohou prodejci:

 • Zajistit bezpečný přenos dat.
 • Odhalovat škodlivé, podvodné, neplatné nebo nezákonné aktivity a předcházet jim.
 • Zajistit správné a efektivní fungování systémů a postupů včetně monitorování a zvyšování výkonnosti systémů a postupů používaných k povoleným účelům.

Prodejci nemohou:

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu.

Pozn.: Data shromážděná a použitá za účelem zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb mohou zahrnovat automaticky zasílané specifické vlastnosti zařízení pro identifikaci, přesná geolokační data a data získaná aktivním prohledáváním specifických vlastností zařízení pro identifikaci bez samostatného oznámení a/nebo opt-in. 

Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem

Seznam.cz provozuje reklamní systém, který na www stránky společnosti seznam a jejích partnerů doručuje reklamní sdělení inzerentů. V některých případech inzerenti platí za proklik na reklamní sdělení a v těchto případech potřebujeme kontrolovat, zda nejde o robotické kliky. Například pokud zaznamenáme vysoký počet kliků na reklamu jednoho inzerenta, v takovém časovém úseku, ve kterém by nemohlo dojít přirozenou cestou. Díky tomuto opatření můžeme podvodné robotické kliky filtrovat a chránit inzerenty před nadměrnými výdaji na reklamní sdělení, stejně tak bránit případným nekalým praktikám vydavatelů, kteří by se na robotických klicích chtěli obohatit.

Technické doručení (zobrazení) reklamy nebo obsahu

Za účelem poskytnutí informací a reakce na technické požadavky mohou prodejci:

 • Používat uživatelovu IP adresu k zobrazení reklamy prostřednictvím internetu.
 • Podle reakce uživatele na reklamu ho odeslat na stránku určenou inzerentem.
 • Používat IP adresu uživatele k zobrazení obsahu prostřednictvím internetu.
 • Podle reakce uživatele na obsah ho odeslat na stránku určenou vydavatelem.
 • Používat informace o typu a možnostech zařízení za účelem zobrazení reklamy nebo obsahu, například k zobrazení reklamy nebo video souboru ve správné velikosti a ve formátu, který zařízení podporuje.

Prodejci nemohou:

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu.

Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem

Při doručování reklamních kampaní využíváme tato technická data pro možnost zacílení reklamních sdělení podle typu zařízení, nebo obecné geo lokace. Například lokálně působící společnost ze středočeského kraje má zájem zobrazovat svou inzerci uživatelům pouze na mobilních zařízeních ve středočeském kraji. V případě obsahu se může jednat o optimalizaci zobrazení ve správném formátu pro mobilní zařízení.

Základní nastavení reklamy

Za účelem základního nastavení reklamy mohou prodejci:

 • Používat informace v reálném čase, pokud jde o kontext, ve kterém se bude reklama zobrazovat, k zobrazení reklamy včetně informací o obsahu a zařízení, jako jsou: typ a možnosti zařízení, hlavička User-Agent, adresa URL, adresa IP.
 • Používat nepřesné údaje o uživatelově geografické poloze.
 • Kontrolovat četnost reklamy zobrazované uživateli.
 • Stanovit pořadí, ve kterém se reklamy uživateli zobrazují.
 • Bránit zobrazování reklamy v nevhodném redakčním kontextu (ohrožujícím značku).\n Prodejci nemohou:
 • Za pomoci těchto informací vytvářet profily pro personalizovanou reklamu za účelem zobrazení budoucí reklamy bez samostatného právního základu za účelem vytváření profilu pro personalizovanou reklamu.

Pozn.: Výraz nepřesné údaje představuje pouze přibližnou polohu dovolující lokalizaci v okruhu nejméně 500 metrů.

Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem

Díky výdeji reklamních sdělení může Seznam.cz financovat provoz svých služeb. Pokud si některý inzerent, například mobilní operátor objedná reklamní kampaň, jejíž cílem je oslovit všechny návštěvníky stránek novinky.cz, protože chce co největšímu publiku představit nový neomezený tarif. Současně však nechce stejnému uživateli zobrazovat stejnou reklamu příliš často.

Měření výkonu reklamy

Za účelem měření výkonu reklamy mohou prodejci:

 • Měřit zobrazování reklam uživateli a jeho reakce na ně.
 • Poskytovat informace o reklamách, včetně jejich výkonu a účinnosti.
 • Poskytovat informace o uživatelích na základě dat sebraných v průběhu jejich reakce na zobrazenou reklamu.
 • Poskytovat informace vydavatelům o reklamách zobrazených v rámci jimi vlastněných kanálů.
 • Měřit zobrazování reklamy ve vhodném redakčním kontextu (neohrožujícím značku).
 • Určit procento reklamy, u níž byla příležitost ke zhlédnutí, a dobu trvání takové příležitosti.
 • Kombinovat tyto informace s dalšími dříve shromážděnými informacemi včetně těch shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi.

Prodejci nemohou:

 • Použít poznatky o uživatelích získané z panelu (vzorku uživatelů) nebo podobným způsobem na data o měření výkonu reklamy bez samostatného právního základu za účelem použití výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích.

Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem

Díky výdeji reklamních sdělení může Seznam.cz financovat provoz svých služeb. Pokud si některý inzerent, například mobilní operátor objedná reklamní kampaň, jejíž cílem je oslovit všechny návštěvníky stránek novinky.cz, protože chce co největšímu publiku představit nový neomezený tarif. Součástí výstupu takové reklamní kampaně jsou pro inzerenta informace o počtu zobrazení a kliknutí na jeho reklamní sdělení, díky kterému inzerent může změřit efektivitu své reklamní kampaně.

Měření výkonu obsahu:

Za účelem měření výkonu obsahu mohou prodejci:

 • Měřit zobrazování obsahu uživatelům a jejich reakce na něj, a poskytovat o tom informace.
 • Poskytovat informace o tom, jak uživatelé na obsah reagovali, a to za použití přímo měřitelných nebo známých informací o uživatelích.
 • Kombinovat tyto informace s jinými dříve shromážděnými informacemi včetně těch shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi.

Prodejci nemohou:

 • Měřit, zda a jakými způsobem byly reklamy (včetně nativní reklamy) zobrazeny a jak na ně uživatel reagoval, nemají-li k tomu samostatný právní základ.
 • Použít poznatky o uživatelích získané z panelu (vzorku uživatelů) nebo podobným způsobem na data o měření výkonu obsahu bez samostatného právního základu za účelem použití výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích

Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem

Jedná se o statistická měření výkonu jednotlivých stránek. Například měření počtu otevření nového článku a času, který průměrný uživatel stráví s jeho obsahem. Díky těmto statistickým informacím může redakce sledovat oblíbenost článku a tématu, o kterém pojednává, porovnat s ostatními tématy a články a na základě jich preferovat psaní podobných článků o tomto tématu.

Používání výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích

Za účelem použití výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích mohou prodejci:

 • Poskytovat souhrnné informace inzerentům nebo jejich zástupcům o uživatelích, které jejich reklama zasáhla, a to na základě informací ze vzorku zasažených uživatelů nebo jiných odvozených informací.
 • Poskytovat souhrnné informace vydavatelům o uživatelích, kterým se v rámci jimi vlastněných kanálů zobrazil obsah a/nebo reklama nebo kteří na obsah nebo reklamu reagovali, a to na základě informací ze vzorku zasažených uživatelů nebo jiných odvozených informací.
 • Spojovat offline data s online uživatelem pro účely výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích, pokud prodejci deklarovali, že přiřazují a kombinují zdroje offline dat.
 • Kombinovat tato data s jinými dříve shromážděnými údaji včetně těch shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi.

Prodejci nemohou:

 • Měřit účinnost a výkon reklamy, která se konkrétnímu uživateli zobrazila nebo na niž reagoval, bez právního základu pro účel měření výkonu reklamy.
 • Měřit zobrazování obsahu konkrétnímu uživateli a jeho reakcí na něj, bez právního základu pro účel měření výkonu obsahu.

Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem

Zadavatel reklamy si objedná reklamní kampaň na serveru seznamzpravy.cz za stejným účelem popsaným v odstavci o základním nastavení reklamy. Po ukončení kampaně jej zajímá, jaké uživatele, s jakou charakteristikou a na jakých zařízeních byli zasaženi. Díky těmto statistickým informacím můžeme inzerentovi při vyhodnocení kampaně sdělit, že 30 % uživatelů vidělo reklamu na mobilním zařízení a podle námi odhadnutého modelu se jednalo z 60 % o muže.

Vývoj a zlepšování produktů

Za účelem vývoje nových produktů a zlepšování produktů mohou prodejci:

 • Používat informace k vylepšení svých stávajících produktů novými funkcemi a k vývoji nových produktů.
 • Vytvářet nové modely a algoritmy pomocí strojového učení.

Prodejci nemohou:

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu.

Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem

Při doručování reklamních kampaní, které jsou ve formátu videa se používají technické informace dostupné z připojeného zařízení. Pokud jde o uživatele, který je připojen z mobilního zařízení a jeho připojení není dostatečně rychlé, může tato data systém použít pro optimalizaci výdeje videoreklamy (vybere nižší kvalitu videostopy) aby se uživateli stránka s obsahem načetla rychleji.

Použití omezených dat pro zobrazení obsahu

Za účelem zobrazování obsahu mohou prodejci:

 • využít omezený typ dat jako např. o jakou webovou stránku se jedná, nepřesná poloha, typ zařízení nebo obsah, se kterým jste se na dané stránce setkali.

Prodejci nemohou:

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu.

Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem

Obsah, který se vám zobrazuje na službách společnosti Seznam.cz, může být založen na omezených datech, jako je webová stránka nebo aplikace, kterou používáte či vaše nepřesná poloha, typ vašeho zařízení nebo obsah, se kterým (nebo jste byli) v interakci (např. omezení počtu zobrazení videa nebo článku).

Údaje pro účely zpracovávané s vaším souhlasem pro poskytování jedinečného obsahu společností Seznam.cz, a.s. a jejími partnery

Vytvoření profilu pro personalizovanou reklamu

Za účelem vytvoření profilu pro personalizovanou reklamu mohou prodejci:

 • Shromažďovat informace o uživateli včetně jeho aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, demografických údajů nebo polohy, a to za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelova profilu pro použití v personalizované reklamě.
 • Kombinovat tyto údaje s dalšími dříve shromážděnými údaji, včetně údajů shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi, za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelova profilu pro použití v personalizované reklamě.

Výběr personalizované reklamy

Za účelem výběru personalizované reklamy mohou prodejci:

 • Vybírat personalizovanou reklamu na základě uživatelova profilu nebo jiných dat včetně uživatelovy předchozí aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, polohy nebo demografických údajů.

Vytvoření profilu pro personalizovaný obsah

Za účelem vytvoření profilu pro personalizovaný obsah mohou prodejci:

 • Shromažďovat informace o uživateli včetně jeho aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, demografických údajů nebo polohy, a to za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelského profilu pro personalizovaný obsah.
 • Kombinovat tyto informace s dalšími dříve shromážděnými informacemi včetně těch získaných napříč webovými stránkami a aplikacemi za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelského profilu pro personalizovaný obsah.

Výběr personalizovaného obsahu

Za účelem výběru personalizovaného obsahu mohou prodejci:

 • Vybírat personalizovaný obsah na základě uživatelova profilu nebo jiných dat včetně uživatelovy předchozí aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, polohy nebo demografických údajů.

Používání přesných údajů o geografické poloze

Prodejci mohou:

 • Shromažďovat a zpracovávat přesné údaje o geografické poloze za účelem podpory jednoho nebo více účelů.

Pozn.: Výraz přesná geografická poloha znamená, že neexistují žádná omezení týkající se přesnosti uživatelovy polohy; polohu lze určit s přesností na několik metrů.

Aktivní vyhledávání identifikačních údajů v rámci vlastností zařízení

Prodejci mohou:

 • Vytvořit identifikátor pomocí údajů shromážděných prostřednictvím aktivního vyhledávání specifických vlastností v rámci zařízení, např. instalovaných písem nebo rozlišení obrazovky.
 • Používat tento identifikátor za účelem opětovné identifikace zařízení.

Naleznu někde více informací?

Další informace najdete na speciálních stránkách Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) či na našich stránkách věnovaných internetové reklamě. V případě potíží se také můžete obrátit na naši technickou podporu.

Co když nechci zobrazovat personalizovanou reklamu?

Pokud si nemyslíte, že vám personalizovaná reklama může užívání internetu zpříjemňovat, můžete si její zobrazování pomocí tlačítka níže nastavit podle svých preferencí.

Po uložení vašeho nastavení, bude do cookie označující váš prohlížeč uložena informace, zda si přejete či nepřejete personalizaci reklam. Tato informace je následně dostupná i partnerským reklamním systémům. Pokud personalizaci reklamy zakážete, reklamy se vám pak budou zobrazovat bez přizpůsobení vašim zájmům. Stejně tak nebude probíhat vyhodnocování vašeho chování, které slouží k jejich personalizaci.

Když smažete ve svém prohlížeči cookies, přijdeme o informaci o vašem nastavení a při dalším příchodu na služby Seznamu se vás budeme dotazovat na vaše preference.

Pokud máte na Seznamu uživatelský účet, nastavte si personalizovanou reklamu přímo ve svém Profilu. Vaše nastavení pak použijeme vždy, když se přihlásíte.

Přejít do Profilu