Přejít na obsah

Digitální služby

V souladu s nařízením o digitálních službách (2022/2065) informujeme, že:

 • Kontaktní místo pro orgány členských států, Evropskou komisi a sbor je: datová schránka společnosti Seznam.cz, a.s., identifikátor datové schránky: ykbchcg. Pro komunikaci je stanoven český nebo anglický jazyk.
 • Kontaktní místo pro příjemce služby je kontaktní adresa nebo kontaktní formulář příslušné služby, tímto není dotčena možnost kontaktu do datové schránky společnosti Seznam.cz, a.s.
 • Oznámení možného nezákonného obsahu na hostingových službách společnosti Seznam.cz, a.s. v souladu s nařízením o digitálních službách musí obsahovat následující prvky:
  • dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč osoba nebo subjekt tvrdí, že dotčené informace představují nezákonný obsah;
  • jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění těchto informací, například přesnou jednotnou adresu URL;
  • jméno osoby nebo název subjektu podávajících oznámení a jejich e-mailovou adresu, kromě případu informací, o nichž se usuzuje, že představují jeden z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU;
  • prohlášení potvrzující, že osoba nebo subjekt podávající oznámení se v dobré víře domnívají, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.