Přejít na obsah

Sherlock Senior

Zveme vás na bezplatné online kurzy mediálního vzdělávání určené pro seniory, které jsou součástí projektu Sherlock Senior. Ten pro lidi v důchodovém věku zajišťuje společnost Seznam.cz. Přednášky na různá témata, ze kterých si můžete vybrat ta, která vás zajímají, probíhají online.

Kurzy vede Michal Kaderka vyučující mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

  • Dovednost odlišit osobní názory či komentáře od faktů je klíčová schopnost, jak se ubránit manipulacím. Proto je dobré poznat, kdy se nám novinář či řečník snaží podsunout svůj osobní pohled.
  • Během digitální revoluce došlo k přechodu od masových médií k síťovým. Sociální sítě a síťová média výrazně ovlivňují náš život, proto je dobré znát jejich výhody a nevýhody.
  • Cílem kurzu je pochopit, jak vznikají manipulace a jak dezinformace ovlivňují naše vnímání reality.
  • Čísla jsou fakta, ale ne všechna čísla v médiích mají reálnou vypovídající hodnotu. Během lekce se žáci naučí posuzovat validitu dat a rozlišovat účel, s jakým byla data zveřejněna.
  • Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kurzy probíhají online. Den před kurzem vám pošleme link, přes který se spojíme. S linkem vám pošleme i velmi jednoduchý a stručný návod, jak se do lekce přihlásit. Kapacita kurzu je omezená. Může se stát, že bude naplněná dříve, než se stihnete přihlásit. V takovém případě vás budeme v dostatečném předstihu informovat o náhradním termínu.


Bezplatný zpravodaj

Součástí projektu je i bezplatný elektronický měsíční zpravodaj Sherlock Senior.

Přihlásit se