Přejít na obsah

Festival mediálního vzdělávání

Ve dnech 15. až 17. srpna 2023 pořádáme na pražském Gymnáziu Na Zatlance druhý ročník Festivalu mediálního vzdělávání, který v letošním roce získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Formou ukázkových lekcí si budete moct vyzkoušet metodiky připravené všemi významnými aktéry, kteří se angažují v oblasti mediálního vzdělávání. Patří mezi ně například JSNS, Zvol si info, Faketicky, Wikimedia ČR, Konsent či Multikulturní centrum. Inspiraci můžete najít i v metodikách připravených knihovnami jako například Městskou knihovnou v Praze, Jihočeskou vědeckou knihovnou České Budějovice nebo Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě.

Festival mediálního vzdělávání je druhým setkáním všech významných organizátorů mediálního vzdělávání v ČR a je určen všem, kteří se mediálnímu vzdělávání věnují, či v budoucnu věnovat chtějí.


Cena třídenního festivalu, během kterého si každý den můžete vybrat až z devíti workshopů a čtyř exkurzí ve vybraných redakcích, činí 2 000 Kč bez DPH. Podrobný rozpis programu naleznete zde.

Rezervace jednotlivých workshopů a exkurzí bude možná po zaplacení registračního poplatku.


Registrace na Festival mediálního vzdělávání

Kapacita Festivalu mediálního vzdělávání je již naplněna. Budeme se na vás těšit v příštím roce.


Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 1330/11, Praha 5


V případě dotazů neváhejte kontaktovat koordinátora projektu Michala Kaderku na e-mailu či telefonicky na čísle 777 879 481.