Přejít na obsah

Akademie mediálního vzdělávání

V rámci našeho projektu Seznam se s médii spouštíme pilotní kurz s názvem Akademie mediálního vzdělávání. Ta má pomoci učitelkám a učitelům, kteří se v minulosti již v tématech mediální výchovy vzdělávali, ale dosud mediální výchovu ve výuce neaplikovali či s ní teprve začínají. Cílem Akademie je také vytvoření podpůrné komunity pedagogů mediální výchovy. Zapojit se tak mohou učitelé, kteří se chtějí ve svých hodinách zabývat mediálním vzděláváním, i ti, kteří jsou s výukou tohoto tématu teprve na začátku. Veškerý program Akademie se koná fyzicky, v případě zhoršení epidemiologické situace budeme uvažovat o přesunu do online prostředí.

Program Akademie mediálního vzdělávání

Kurzy a přednášky

Na konci programu prokážete, že jste v průběhu Akademie absolvovali kurzy či přednášky na téma mediální gramotnost, a to v časové dotaci celkem 20 hodin. K dosažení stanoveného počtu hodin je možné využít nabídku vzdělávacích aktivit u různých organizací (Seznam se s médii, JSNS, ČTK pro učitele, Akademie mediální gramotnosti, DVVP kurzy apod). Hodiny se mohou uznávat i retrospektivně.

Návštěva redakcí

V průběhu vaší účasti v Akademii navštívíte čtyři až pět zpravodajských redakcí. Tyto návštěvy pro zájemce zorganizujeme ve třech termínech – v listopadu, únoru a v dubnu.

Tematické vzdělávání

Součástí programu Akademie jsou i fyzicky pořádané kurzy týkající se obsahu a koncepce mediálního vzdělávání, etiky médií, mediálního práva atd. Tematické vzdělávání je pro vás povinné a uskuteční se ve třech termínech – v listopadu, únoru a dubnu.

Vzájemná podpora a konzultace

Společně s ostatními účastníky Akademie budete řešit, jaká témata z mediální výchovy byste chtěli ve výuce probírat, budete vytvářet nové metodiky či hledat pro dané téma jinou vhodnou lekci. Během průběhu Akademie i následně před samotnou výukou ve vašich hodinách můžete požádat o osobní konzultaci zkušené pedagogy.


Harmonogram

V období od října 2022 do dubna 2023 se budete vzdělávat v rámci projektu Seznam se s médii či u jiných vzdělávacích organizací v celkovém rozsahu 20 hodin. V případě, že jste v minulosti již absolvovali nějaké kurzy mediální výchovy, můžete si je nechat retrospektivně uznat.


Chcete se přihlásit?

Kurzy vede Michal Kaderka vyučující mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

  • Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.

    Pro zapojení do Akademie musíte mít podporu své školy, zúčastnit se všech výše uvedených aktivit a během školního roku 2022/23 odučit dvě nové lekce týkající se mediálního vzdělávání. Témata výuky si vyberete sami. Akademie mediálního vzdělávání není akreditovaná, ani honorovaná a je pro účastníky zdarma.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.