Přejít na obsah

Využívání cookies v rámci služeb Seznam.cz

Cookies jsou používané ke správnému fungování webových stránek. Jsou to malé datové soubory uložené přímo ve vašem prohlížeči.

Jejich cílem je zajistit, aby naše služby spolehlivě fungovaly a efektivnější správou a cílením obsahu stránek a reklam zajistit, že Vám bude doručován pro Vás zajímavý obsah. Ukládání cookies si můžete vypnout, například ve webovém prohlížeči, potom ale nemusí část služby fungovat správně.

Následující stránka obsahuje seznam cookies, které na našich službách používáme. Seznam postupně doplňujeme, abychom poskytli plnohodnotné informace.

Jsou používány tyto typy cookies
Technické – nezbytné pro fungování služby:
Technické cookies jsou nezbytné kvůli správnému fungování, bezpečnosti, řádnému zobrazování na počítači nebo na mobilu, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů a podobně. Technické cookies není možné vypnout, bez nich by naše stránky nefungovaly správně.

Analytické – slouží pro zajištění dalšího rozvoje služby:
Analytické cookies jsou používány pro zaznamenávání informací sloužících k zlepšení služby, podle toho jak se jednotlivé části uživatelům líbí a umožňují nám službu vylepšovat pro vyšší uživatelský zážitek.

Preferenční – slouží pro výdej reklamy a nastavení personalizace služeb:
Díky těmto cookies vám můžeme službu přizpůsobit přesně tak, abyste viděli pro vás zajímavý obsah a reklamy přizpůsobené Vašim zájmům a hledaným požadavkům. Pro tyto cookies můžete nastavit souhlas a jejich ukládání odmítnout.

V rámci jednotlivých služeb využívá Seznam.cz a jeho partneři tyto cookie:

Fulltext/Search

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznam.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
tv.seznam.cz 365 dní tvRenderingMode zapíná renderování stránky na serveru
.sdovolena.seznam.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.seznam.cz 2190 dní ds Přihlášení uživatele napříč seznam službami
ucet.seznam.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.seznam.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.seznam.cz 395 dní WeatherLocality Hodnota lokality v boxíku počasí, kterou uživatel zvolil. Používá se pouze k přednastavení lokality boxíku počasí a na backendu služby se neukládá.
.seznam.cz do zavření prohlížeče ftxt Identifikace session pro zkvalitnění služby – relevance, detekce robotů apod.
.seznam.cz 90 dní ftxt_pref Unikátní hash pro zabezpečení služby proti neuživatelskému trafiku.
.seznam.cz session csrf-token Bezpečnost proti robotům. Slouží jako ochrana proti zfalšování prokliku na reklamí inzeráty
.seznam.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.seznam.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.seznam.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.seznam.cz 7 dní ftxt_ps Označení uživatelů, kterým vydáváme specifický vzhled vyhledávání tak aby byl kompatibilní s interním vyhledáváním na vybraných telefonech. Jedná se o některé modely huawei a uživatele kteří si nás vybrali na google choice screen jako svůj defaultní prohlížeč.
search.seznam.cz 3 minuty overeni_status Pomocná cookie pro captcha server pokud se nepovede správně opsat captchu
search.seznam.cz 30 dní ftxt_vr Pomocná cookie pro captcha server pokud pokud se povede vyplnit uspesne captchu
search.seznam.cz neexpiruje ftxt_dw Zapne/vypne funkcionalitu zobrazování upozornění na desinformační weby
.seznam.cz minuty sugg_uh_ U přihlášených uživatelů pro krátkodobé uchování historie hledaných dotazů, než se vše synchronizuje na serverech
.seznam.cz 5 minut sugg_removed U přihlášených uživatelů pro krátkodobé uchování smazaní historie hledaných dotazů, než se vše synchronizuje na serverech
Analytická cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznam.cz 275 dní ftxt_geo Informace o poslední známé poloze uživatele a případě jestli je povolená geolokace. Nastavuje se pouze pokud dostaneme souhlas od CMP a browseru
.seznam.cz 5 minut sugg_geo Obsahuje vycentrovanou polohu uživatele (kvůli cachování našeptávač dělí republiku na čtvercové sekce a poloha je vždy posunuta do středu danného čtverce)
.seznam.cz 1 den ftxt_last_query Slouží k lepšímu našeptávání. Pokud uživatel píše dotaz do 24 hodin od posledního zadaného dotazu, je mu našeptáváno s ohledem na poslední zadaný dotaz.
search.seznam.cz 60 dní ftxt_promo Označení, kdy naposled uživatel reagoval na promo, jaké promo, kdy a kolikrát. Na základě této informace se uživateli zobrazí promo v intervalech po 7 dnech, pak po 14ti dnech a pokud i poté odmítne, tak se mu nebude zobrazovat promo dokud nevyprší cookie.
search.seznam.cz 60 dní ftxt_promo_box Označení, kdy naposled jsme uživateli zobrazili promo na Sbrowser a jaké promo. Pokud uživatel promo odmítl, další se mu zobrazí až po 2 měsících.
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznam.cz 120 dní KADUSERCOOKIE Součástí reklamniího scriptu je script Pubmatic, který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz 120 dní APNUID Součástí reklamního scriptu je script Xandru (dříve AppNexus), který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.
.seznam.cz session ftxt_partner Označení partnera, od kterého uživatel přišel k nám na seznam služby.

Mapy.cz

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
mapy.cz 30 dní udid Unikátní identifikátor uživatele v rámci domény. Tato cookie není v iframe verzi mapy.cz použita.
mapy.cz 730 dní cmppersisttestcookie

Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.

Tato cookie je použita i u iframe verze mapy.cz.

mapy.cz 30 dní sid

Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.

Tato cookie je použita i u iframe verze mapy.cz.

mapy.cz 2190 dní ds

Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.

Tato cookie je použita i u iframe verze mapy.cz.

mapy.cz 13 měsíců euconsent-v2

Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů.

Tato cookie je použita i u iframe verze mapy.cz.

mapy.cz 13 měsíců szncmpone

pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení.

Tato cookie není v iframe verzi mapy.cz použita.

mapy.cz 396 dní lps

Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.

Tato cookie je použita i u iframe verze mapy.cz.

mapy.cz 365 dní User-Id

Unikátní hodnota pro AB testování vizuálních a funkčních změn na stránce. Je to pouze unikátní identifikátor a nenese v sobě žádnou informaci.

Tato cookie je použita i u iframe verze mapy.cz.

mapy.cz 2190 dní ps

Kopie ds cookie.

Tato cookie je použita i u iframe verze mapy.cz..

mapy.cz neexpiruje szncsr

Ukládá čas poslední obnovy autentizačních a analytických cookies, používané kvůli mechanizmům které uměle zkracují platnost cookies.

Tato cookie je použita i u iframe verze mapy.cz.

mapy.cz neexpiruje site_lang2 Ukládá uživatelem zvolený jazyk stránky. Tato cookie není v iframe verzi mapy.cz použita.

Slovník

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznam.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
tv.seznam.cz 365 dní tvRenderingMode Zapíná renderování stránky na serveru
.sdovolena.seznam.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
h.seznam.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.seznam.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.seznam.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
ucet.seznam.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.seznam.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.seznam.cz 395 dní WeatherLocality Hodnota lokality v boxíku počasí, kterou uživatel zvolil. Používá se pouze k přednastavení lokality boxíku počasí a na backendu služby se neukládá.
.seznam.cz do zavření prohlížeče ftxt Identifikace session pro zkvalitnění služby – relevance, detekce robotů apod.
.seznam.cz 90 dní ftxt_pref Unikátní hash pro zabezpečení služby proti neuživatelskému trafiku.
.seznam.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
slovnik.seznam.cz session language Uložení použitého jazyka pro překlad. Slouží pouze pro uživatelský zážitek.
.seznam.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
slovnik.seznam.cz session collapsed_boxes Nastavení které boxy chce mít uživatel zavřené. Slouží pro uživatelský zážitek.
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznam.cz 120 dní KADUSERCOOKIE Součástí reklamního scriptu je script Pubmatic, který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidáváme do požadavku id z této cookies. Platnost cookie je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz 120 dní APNUID Součástí reklamního scriptu je script Xandru (dříve AppNexus), který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidáváme do požadavku id z této cookie. Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Volná místa

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.volnamista.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.volnamista.cz 2190 dní ds Token přihlášeného uživatele.
.volnamista.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
volnamista.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.volnamista.cz missing __sburl Url aktuální stránky, slouží pro návrat po přihlášení.
.volnamista.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.volnamista.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.volnamista.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.volnamista.cz 31 dní qusnyQusny Příznak detekující blokaci reklamy (např adblock)
.volnamista.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
.volnamista.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.volnamista.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Firmy

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.firmy.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.firmy.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.firmy.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.firmy.cz 13 měsíců szncmpone Pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.firmy.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.firmy.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.firmy.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.firmy.cz missing eroticaDisclaimer Souhlas se zobrazením erotického obsahu
admin.firmy.cz missing firmy_lpid ID poslední zobrazené firmy, aby se při příštím přihlášení zobrazila stejná firma
admin.firmy.cz missing szn_profile_hl Uložení informace, že uživateli byla zvýrazněn jeden vizuální prvek a aby se příště už nezvýraznil
.firmy.cz 31 dní allirog Příznak detekující blokaci reklamy
.firmy.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
.firmy.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Analytická cookies
Doména Expirace Název Popis
.firmy.cz 13 měsíců SL_C_23361dd035530_KEY Vyhodnocování úprav webu, monitorování chování a detekce chyb
.firmy.cz 13 měsíců SL_C_23361dd035530_VID Vyhodnocování úprav webu, monitorování chování a detekce chyb
.firmy.cz 30 minut _hjAbsoluteSessionInProgress Vyhodnocování úprav webu, monitorování chování a detekce chyb
.firmy.cz 30 minut _hjFirstSeen Vyhodnocování úprav webu, monitorování chování a detekce chyb
.firmy.cz 2 minuty _hjIncludedInSessionSample Vyhodnocování úprav webu, monitorování chování a detekce chyb
.firmy.cz 30 minut _hjSession_2691587 Vyhodnocování úprav webu, monitorování chování a detekce chyb
.firmy.cz 12 měsíců _hjSessionUser_2691587 Vyhodnocování úprav webu, monitorování chování a detekce chyb

Sreality

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.sreality.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.sreality.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.sreality.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.sreality.cz 2190 dní ds Token přihlášeného uživatele.
.sreality.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.sreality.cz 13 měsíců szncmpone Pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.sreality.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.sreality.cz 31 dní qusnyQusny Příznak detekující blokaci reklamy (např. adblock)
sreality.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
sreality.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.sreality.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

SDovolená

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznam.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
tv.seznam.cz 365 dní tvRenderingMode Zapíná renderování stránky na serveru
.sdovolena.seznam.cz 2190 dní ds Token přihlášeného uživatele.
h.seznam.cz 13 měsíců szncmpone Pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.seznam.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.seznam.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.seznam.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.seznam.cz do zavření prohlížeče ftxt Identifikace session pro zkvalitnění služby – relevance, detekce robotů apod.
.seznam.cz 90 dní ftxt_pref Unikátní hash pro zabezpečení služby proti neuživatelskému trafiku.
.seznam.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.seznam.cz 13 měsíců szncmpone Pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.sdovolena.seznam.cz missing backUrl Uchovává předchozí navštívenou url v rámci sdovolena.cz
.seznam.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.sdovolena.seznam.cz missing __sdurl Uchovává URL kde jsou data o uživateli. Drží se po dobu sessiony.
.sdovolena.seznam.cz 31 dní qusnyQusny Příznak detekující blokaci reklamy (např. adblock)
.sdovolena.seznam.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
.sdovolena.seznam.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Analytická cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznam.cz 395 dní WeatherLocality Hodnota lokality v boxíku počasí, kterou uživatel zvolil. Používá se pouze k přednastavení lokality boxíku počasí a na backendu služby se neukládá.
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.sdovolena.seznam.cz missing __sduid Náhodně vygenerované ID uživatele (reg. i nereg.), které se uchovává jen po dobu sessiony.
.seznam.cz 120 dní KADUSERCOOKIE Součástí reklamního scriptu je script Pubmatic, který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidáváme do požadavku id z této cookies. Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz 120 dní APNUID Součástí reklamního scriptu je script Xandru (dříve AppNexus), který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidáváme do požadavku id z této cookies. Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Sauto

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
sauto.cz appver Aktuální verze webu
sauto.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
sauto.cz 730 dní cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
sauto.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
sauto.cz 2190 dní ds Token přihlášeného uživatele.
sauto.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
sauto.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
sauto.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
sauto.cz 31 dní qusnyQusny Příznak detekující blokaci reklamy (např adblock)
sauto.cz sautoMySavedSearches Uložená hledání uživatele.
sauto.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
sauto.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
sauto.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.
sauto.cz sauto_FBU Četnost použití značek při hledání.
sauto.cz sautoAB Přiřazená skupina v rámci AB testu.
sauto.cz sautoLastSearchTitle Titulek posledního hledání
sauto.cz sautoLastSearchSentence Popis posledního hledání
sauto.cz sautoLastSearchUrl Url posledního hledání

Email/Login

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznam.test.dszn.cz do zavření prohlížeče ftxt Identifikace session pro zkvalitnění služby – relevance, detekce robotů apod.
.seznam.test.dszn.cz 90 dní ftxt_pref Unikátní hash pro zabezpečení služby proti neuživatelskému trafiku.
.szn.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.szn.cz 365 dní lsds identifikace uzivatelske session
.szn.cz 396 dní lps identifikace uzivatelske session
.szn.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
login.szn.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.

Zboží

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
zbozi.cz po dobu relace zhd Ochrana proti fraudu.
zbozi.cz po dobu relace Csrf-token Ochrana proti CSRF útoku.
zbozi.cz 91 dní ZBOZI_SHOPRATING Identifikace rozepsaného hodnocení nákupu v obchodě, nebo hodnocení produktu.
zbozi.cz 1 den ZBOZI_SHOPRATING_EMAIL Identifikace rozepsaného hodnocení nákupu v obchodě, nebo hodnocení produktu.
zbozi.cz 30 dní __Secure-zbozi_email Identifikace rozepsaného hodnocení nákupu v obchodě, nebo hodnocení produktu.
zbozi.cz 30 dní wpj_newsletter_popup Nastavení, že si uživatel vypl zobrazování popupu s odběrem newsletteru.
zbozi.cz neexpiruje compare-products Seznam produktů na Zboží, které uživatel chce zobrazit na stránce „porovnáním parametrů“.
zbozi.cz neexpiruje dontBotherWithFeedback Nastavení, že si uživatel vypl zobrazování dotazníku spokojenosti se službou.
zbozi.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
zbozi.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
zbozi.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
Analytická cookies
Doména Expirace Název Popis
zbozi.cz 30 minut __Secure-zbozi_visit Měření zdrojů a výkonnosti návštěv.
zbozi.cz 365 dní ZBOZI_USER_ID Rozřazování uživatelů do AB testu.
zbozi.cz 730 dní _ga Používá se k rozlišení uživatelů.
zbozi.cz 2 dni _gid Používá se k rozlišení uživatelů.
zbozi.cz 1 minuta _gat Používá se k omezení rychlosti požadavků.
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
zbozi.cz 31 dní __Secure-ZBOZI_CONV Sledování výkonnosti reklam.
zbozi.cz 31 dní ZBOZI_CONV Sledování výkonnosti reklam.
zbozi.cz 730 dní __gfp_64b Sledování výkonnosti reklam.
zbozi.cz 7 dní pliingId1 Sledování výkonnosti reklam.

Sbazar.cz

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
www.sbazar.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
www.sbazar.cz neepiruje szncsr Pokud existuje, služba používá serverové prodloužení cookie
www.sbazar.cz 2190 dní ds Token přihlášeného uživatele
www.sbazar.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
www.sbazar.cz 30 dní SID Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
www.sbazar.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
www.sbazar.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
www.sbazar.cz 31 dní qusnyQusny Příznak detekující blokaci reklamy (např. adblock)
www.sbazar.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Analytické cookies
Doména Expirace Název Popis
.sbazar.cz Neexpiruje sbazarAB Přiřazená skupina v rámci AB testu.
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.sbazar.cz Neexpiruje szncsr Pokud existuje, služba používá serverové prodlužovadlo

Kupi.cz

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
kupi.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
kupi.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
kupi.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
kupi.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
kupi.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
kupi.cz 13 měsíců szncmpone Pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
kupi.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
kupi.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Garáž

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.garaz.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.garaz.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.garaz.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.garaz.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.garaz.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.garaz.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.garaz.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.garaz.cz 31 dní qusnyQusny Příznak detekující blokaci reklamy (např. adblock)
.garaz.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
.garaz.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.garaz.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Seznam zprávy

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznamzpravy.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.seznamzpravy.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.seznamzpravy.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.seznamzpravy.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
www.seznamzpravy.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.seznamzpravy.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.seznamzpravy.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.seznamzpravy.cz 31 dní qusnyQusny Příznak detekující blokaci reklamy (např. adblock)
.seznamzpravy.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
.seznamzpravy.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznamzpravy.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Horoskopy

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.horoskopy.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.horoskopy.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.horoskopy.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.horoskopy.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.horoskopy.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.horoskopy.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.horoskopy.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.horoskopy.cz 31 dní qusnyQusny Příznak detekující blokaci reklamy (např. adblock)
.horoskopy.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
.horoskopy.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.horoskopy.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Proženy + Recepty

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.prozeny.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.prozeny.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.prozeny.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.prozeny.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.prozeny.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.prozeny.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.prozeny.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.prozeny.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Super

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.super.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.super.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.super.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.super.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.super.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.super.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.super.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.super.cz 31 dní suprySupry Příznak detekující blokaci reklamy (např. adblock)
.super.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
.super.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.super.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Sport

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.sport.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.sport.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.sport.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.sport.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.sport.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.sport.cz 13 měsíců szncmpone Pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.sport.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.sport.cz 31 dní sportySporty Příznak detekující blokaci reklamy (např. adblock)
.sport.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
.sport.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.sport.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Novinky.cz

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.novinky.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.novinky.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.novinky.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.novinky.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.novinky.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.novinky.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.novinky.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.novinky.cz 31 dní qusnyQusny Příznak detekující blokaci reklamy (např. adblock)
.novinky.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
.novinky.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.novinky.cz 30 min sssp_session Session pro výdej reklamy při přechodu z HP do partnerské sítě. Pomocí této cookie uživatele neidentifikujeme.
.novinky.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Počasí

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
seznam.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
tv.seznam.cz 365 dní tvRenderingMode zapíná renderování stránky na serveru
.seznam.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.seznam.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.seznam.cz do zavření prohlížeče ftxt Identifikace session pro zkvalitnění služby – relevance, detekce robotů apod.
.seznam.cz 90 dní ftxt_pref Unikátní hash pro zabezpečení služby proti neuživatelskému trafiku.
.seznam.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
pocasi.seznam.cz 14 dní userLastPosition Slouží k uložení poslední vyhledávané pozice uživatelem.
.seznam.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.seznam.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.seznam.cz 395 dní WeatherLocality Hodnota lokality v boxíku počasí, kterou uživatel zvolil. Používá se pouze k přednastavení lokality boxíku počasí a na backendu služby se neukládá.
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznam.cz 120 dní KADUSERCOOKIE Součástí reklamniího scriptu je script Pubmatic, který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz 120 dní APNUID Součástí reklamniího scriptu je script Xandru (dříve AppNexus), který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Homepage Seznam.cz

Doména Expirace Název Popis
.sdovolena.seznam.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.seznam.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.seznam.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.seznam.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.seznam.cz 13 měsíců euconsent-v2Consent Cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.seznam.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
.seznam.cz 395 dní WeatherLocality Hodnota lokality v boxíku počasí, kterou uživatel zvolil. Používá se pouze k přednastavení lokality boxíku počasí a na backendu služby se neukládá.
.seznam.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.seznam.cz 31 dní qusnyQusny Příznak detekující blokaci reklamy (např. adblock)
.seznam.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
.seznam.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL

Preferenční cookies

Doména Expirace Název Popis
.seznam.cz 120 dní KADUSERCOOKIE Součástí reklamniího scriptu je script Pubmatic, který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz 120 dní APNUID Součástí reklamniího scriptu je script Xandru (dříve AppNexus), který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Hry

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznam.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
tv.seznam.cz 365 dní tvRenderingMode zapíná renderování stránky na serveru
.sdovolena.seznam.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.seznam.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.seznam.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
ucet.seznam.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.seznam.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.seznam.cz do zavření prohlížeče ftxt Identifikace session pro zkvalitnění služby – relevance, detekce robotů apod.
.seznam.cz 90 dní ftxt_pref Unikátní hash pro zabezpečení služby proti neuživatelskému trafiku.
.seznam.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
pocasi.seznam.cz 14 dní userLastPosition Slouží k uložení poslední vyhledávané pozice uživatelem.
.seznam.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.seznam.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznam.cz 120 dní KADUSERCOOKIE Součástí reklamniího scriptu je script Pubmatic, který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz 120 dní APNUID Součástí reklamniího scriptu je script Xandru (dříve AppNexus), který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Televize Seznam

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.sdovolena.seznam.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.seznam.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
www.seznam.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.seznam.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.seznam.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.seznam.cz 395 dní WeatherLocality Hodnota lokality v boxíku počasí, kterou uživatel zvolil. Používá se pouze k přednastavení lokality boxíku počasí a na backendu služby se neukládá.
tv.seznam.cz 365 dní tvRenderingMode zapíná renderování stránky na serveru
.seznam.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.seznam.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.seznam.cz 120 dní KADUSERCOOKIE Součástí reklamniího scriptu je script Pubmatic, který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz 120 dní APNUID Součástí reklamniího scriptu je script Xandru (dříve AppNexus), který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.Platnost cookies je 4 měsíce a dochází k pravidelnému obnovování.
.seznam.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

Stream

Technické cookies
Doména Expirace Název Popis
.stream.cz 13 měsíců cmppersisttestcookie Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
.stream.cz 30 dní udid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.stream.cz 13 měsíců szncmpone pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení
www.stream.cz 30 dní sid Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.
.stream.cz 2190 dní ds Unikátní hash pro kontrolu autentizace uživatele.
.stream.cz 13 měsíců euconsent-v2 Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů
.stream.cz 396 dní lps Servisní cookie našeho přihlašovacího frameworku, která drží informaci o tom, kam uživatele přesměrovat po úspěšném přihlášení.
.stream.cz 31 dní qusnyQusny Příznak detekující blokaci reklamy (např. adblock)
.stream.cz 1 hodina cookie_nttd Příznak detekující chybný výdej zablokované reklamy
.stream.cz 4 hodiny cookie_cc Slouží k maskování reklamních URL
Preferenční cookies
Doména Expirace Název Popis
.stream.cz neexpiruje szncsr Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.