Přejít na obsah

Využívání cookies pro reklamní účely a jejich sdílení s třetími stranami

Seznam.cz využívá vlastní reklamní systémy Imedia.cz a Sklik.cz, kterými zajišťuje výdej reklamních formátů na vlastních stránkách a také na stránkách svých smluvních partnerů. Reklamní systémy společnosti Seznam.cz využívají cookies soubory zejména pro potřeby analytiky a reportingu. Podobně jako se i zadavatelé televizní a jiné reklamy snaží získat přehled o efektivitě reklamy v ostatních médiích.

Mimo své reklamní systémy Seznam.cz umožňuje výdej reklamy pomocí systémů třetích stran, které jsou inzerenty využívány pro měření, výdej či audit výkonu objednaných kampaní. Tyto platformy využívají cookie soubory ke stejným účelům, jako reklamní systémy společnosti Seznam.cz, mezi které patří Imedia.cz a Sklik.cz. Společnosti, jejichž výdejové či měřící kódy umožňuje Seznam.cz vkládat do svých reklamních systémů, patří:

Krom výše uvedených reklamních systémů spolupracuje Seznam.cz i s externími partnery, kteří zajišťují poptávku po reklamním prostoru prostřednictvím programatického prodeje. Pro technické zajištění chodu tohoto distribučního kanálu Seznam.cz sdílí anonymizované elektronické identifikátory se svými přímými smluvními partnery, kterými jsou:

Současně tyto výše uvedené subjekty mohou dále informace o cookies předávat svým smluvním partnerům, které zajišťují finální poptávku po nabízeném reklamním prostoru. Mezi tyto partnery patří například:

V žádném z těchto případů nedochází k předávání osobních údajů uživatelů třetím stranám, na základě kterých by třetí strany mohly identifikovat jednotlivé uživatele. Může dojít pouze k předání odhadovaných statistik chování uživatele (např. žena, 50–60 let, z Královehradeckého kraje).

Obecné informace o souborech cookies a přehled všech společností, které mohou soubory cookies pro behaviorální cílení využít, najdete zde.