Přejít na obsah

Poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání

  • Stream
  • Televizeseznam.cz

je ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. společnost Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, zápis v obchodním rejstříku sp. zn. B 6493 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž činnost se řídí právním řádem České republiky; www.seznam.cz.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Kontaktní informace

Seznam.cz, a.s.
Radlická 3294/10
150 00 Praha 5

Telefon: +420 234 694 111
IČ: 26168685
DIČ: CZ26168685

info@firma.seznam.cz

Datová schránka

Typ datové schránky: Právnická osoba
Identifikátor datové schránky: ykbchcg
Příjem poštovních datových zpráv: Ne