Přejít na obsah

Personalizace obsahu a reklamy

Kromě celé řady služeb provozujeme i vlastní reklamní systém, díky kterému vám zobrazujeme reklamu ve výsledcích vyhledávání na Seznam.cz, na dalších webových stránkách patřících do portfolia služeb společnosti Seznam.cz a webových stránkách našich partnerů, kteří jsou zapojeni do některého z partnerských programů provozovaných společností.

Z těchto webů tak můžeme sbírat informace o navštívených stránkách a způsobu jejich využívání. Takové informace nám umožňují doručovat reklamní sdělení, která jsou zajímavá právě pro vás. Tím výrazně snižujeme míru nežádoucí reklamy a znatelně zlepšujeme uživatelský zážitek při návštěvách webů. Pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas, tak získané informace nijak nezpracováváme, nevyužíváme pro potřeby cílené reklamy a personalizace obsahu.

Co mi přináší personalizovaná reklama a obsah?

Smyslem personalizace reklam a doporučovaného obsahu je zobrazovat na internetových stránkách pouze taková reklamní sdělení, články, která vás zajímají nebo např. předpověď počasí jež se přizpůsobí vaší geografické poloze. Takto přizpůsobený obsah, reklamní sdělení a další zmiňované funkce našich služeb mají pro uživatele vyšší přidanou hodnotu a mohou ho skutečně zaujmout. Zájmy uživatele vyhodnocujeme pouze podle jeho chování a konzumace obsahu.

Pokud například často navštěvujete stránky s automobilovou tématikou, budeme vědět, že vám máme častěji zobrazovat zajímavé nabídky právě z této oblasti.

Pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas, nikdy nedojde k propojení těchto informací s účty na Seznam.cz. Takto zpracovávaná data uchováváme max. 30 dnů a následně je anonymizujeme. Takto anonymizovaná data se následně používají jako “homogenní” skupina, která je pro cílení definována stejným jmenovatelem, například skupina identifikátorů se zájmem o módu. Zdrojová data v žádném případě nepředáváme žádné třetí straně. Data jsou pečlivě zabezpečená a přístup k nim mají pouze vybraní zaměstnanci na základě existujících pověření.

Reklamy poskytované společností Seznam.cz  jednoduše rozpoznáte, a to podle ikony psí tlapky v jejím pravém dolním rohu. Kliknutím na ni se dostanete na stránku, kde naleznete vše podstatné o personalizované reklamě, včetně možnosti jejího nastavení.

  • obrázek reklamy s tlapkou

Jak to funguje?

Personalizovaná reklama pracuje s identifikátorem, který je uložený v cookie vašeho prohlížeče. Na základě nasbíraných dat je identifikátor zařazen do některé z charakteristických skupin (například AutoMoto, ženské weby atd.).

Další formou personalizované reklamy je i tzv. retargeting. Data pro retargeting jsou také zapisována do cookie prohlížeče, nicméně jejich zápis zajišťuje webová stránka inzerentů, Seznam tuto funkci nijak neovládá. I inzerenti se musí řídit nařízením o GDPR a data do cookies by měli zapisovat jen v případě, že k tomu mají patřičný souhlas což vyplývá z všeobecných obchodních podmínek pro využití služby Sklik.cz ve které se tento typ reklamních sdělení realizuje. Pokud se tak neděje, Seznam na své straně data i tak uloží, nicméně v případě nesouhlasu uživatele s cílenou reklamou, data pro potřeby výdeje reklamního sdělení neaktivuje.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství dat, která jsou v těchto souborech uložena ve vašem prohlížeči. Tato data jsou vytvářena samotnými navštěvovanými webovými stránkami, na kterých se pohybujete. Díky nim si například zapamatují vaše nastavení rozložení stránky, nebo uložené heslo, kdykoliv se na stránku vrátíte. Cookies samy o sobě nesbírají informace o tom, kolik je vám let, nebo jakého jste pohlaví. Jen podle vašeho chování, tedy stránek, které navštívíte, pomohou odhadnout, o jaká témata se zajímáte, co vás baví. Soubory cookies nejsou trvalé soubory, tedy i data, která se do nich ukládají nejsou trvalého charakteru. Možnosti ukládání dat do cookies si můžete vždy nastavit ve svém prohlížeči, většinou v sekci “možnosti nastavení”.

Seznam.cz ve svých systémech využívá několik typů takových cookies, přičemž pro potřeby zobrazování reklamních sdělení, doporučování obsahu, či analytické účely pro vyhodnocování efektivity reklamních sdělení využívá cookie s označením “sid”.

Pokud soubory cookies nikterak nebudete měnit, promazávat či upravovat, Seznam.cz bude informace ukládané v sid cookie uchovávat maximálně po dobu 365 dní.

Použití a přístup společnosti Seznam.cz k sid cookie se řídí pravidly dle níže uvedeného standardu TCF.

Taky bychom tady měli uvést ty cookie, které používáme nebo dát odkaz na nějakou tabulku, která se bude průběžně aktualizovat.

Není „sledování“ cookies nezákonné?

Není. Aktuální právní úprava personalizaci reklamních sdělení a obsahu s využitím cookies umožňuje. Zároveň vám umožňuje jejich využití plně ovládat či úplně  vypnout.

Námi sledované informace se týkají pouze stránek navštívených v rámci serverů provozovaných společností Seznam.cz a partnerské sítě, ve které vydáváme reklamní sdělení pomocí našich reklamních systémů. Finální dělení uživatelských preferencí se tvoří pouze na základě pohybu cookie po webových stránkách, přičemž nedochází k propojování s účty na Seznam.cz, pokud k tomu uživatel výslovně nedá souhlas.

Personalizovaná reklama nám pomáhá financovat chod námi provozovaných služeb. Pro zajištění kvalitního uživatelského zážitku na celém internetu, můžeme vaše preference zájmů sdílet s dalšími partnery.

Naleznu někde více informací?

Další informace najdete na stránkách Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) či na našich stránkách věnovaných internetové reklamě. V případě potíží se také můžete obrátit na naši technickou podporu.

Co když nechci zobrazovat personalizovanou reklamu?

Pokud si nemyslíte, že vám personalizovaná reklama může užívání internetu zpříjemňovat, můžete si její zobrazování pomocí tlačítka níže (nebo v nastavení osobních údajů ve svém účtu po přihlášení) nastavit podle svých preferencí.

Jak na nastavení svých preferencí ve svém profilu se můžete podívat v následujícím video tutorialu.

Po uložení vašeho nastavení, bude do cookie označující váš prohlížeč uložena informace, zda si přejete, či nepřejete personalizaci reklam a obsahu. Tato informace je následně dostupná i partnerským reklamním systémům. Pokud personalizaci zakážete, personalizované reklamy a doporučovaný obsah se vám nebudou zobrazovat. Současně nebudeme žádná data z vašeho prohlížeče pro tyto účely zpracovávat.

Když smažete ve svém prohlížeči cookies, přijdeme o informaci o vašem nastavení a při dalším příchodu na služby Seznamu se vás budeme opět dotazovat na vaše preference pomocí vyskakovacího okna o kterém pojednává následující odstavec. V případě, že máte své nastavení personalizace uložené ve svém profilu, použijeme tato nastavení pro novou cookie po vašem přihlášení a vyskakovací okno s dotazem na nastavení preferencí vám vyskakovat nebude.

Využívání cookies pro reklamní účely a jejich sdílení s třetími stranami

Seznam.cz je zapojen do celoevropského standardu TCF (Transparency and consent framework) na základě kterého k využívání cookies přistupuje. Tento standard vznikl na základě celoevropského nařízení o GDPR pod záštitou IAB Europe. (IAB Europe představuje oficiální autoritu, která se stará o nastavení standardů pro subjekty podnikající v oboru digitální reklamy v Evropě. Seznam.cz je v rámci TCF registrován pod ID 621. Současně je Seznam.cz také registrován jako provozovatel CMP (consent management platform) pod ID 247. CMP tak v rámci TCF představuje nástroj, pomocí kterého se konkrétní nastavení pro využívání cookies ovládá.

V rámci tohoto standardu sbírá souhlasy s využitím osobních dat uživatelů pro svoje potřeby a také pro pro potřeby svých partnerů.

Konkrétně Seznam.cz zpracovává tato data pomocí výše uvedeného standardu pro uvedené účely na základě následujících přístupů.

Uživatel dává souhlas pro využití údajů v rámci standardizovaného dialogu a souhlas může kdykoli změnit, a to ve svém osobním nastavení přihlášeného uživatele, nebo níže červeným tlačítkem “nastavit personalizaci”.

Seznam.cz využívá vlastní reklamní systémy Imedia.cz, ssp.seznam.cz a Sklik.cz, kterými zajišťuje výdej reklamních formátů na vlastních stránkách a také na stránkách svých smluvních partnerů. Reklamní systémy společnosti Seznam.cz využívají cookies soubory pro výše uvedené účely.

Mimo své reklamní systémy Seznam.cz umožňuje výdej reklamy pomocí systémů třetích stran, které jsou inzerenty využívány pro měření, výdej či audit výkonu objednaných kampaní. Tyto platformy využívají cookie soubory k obdobným účelům, jako reklamní systémy společnosti Seznam.cz. Společnosti, jejichž výdejové či měřící kódy umožňuje Seznam.cz vkládat do svých reklamních systémů, patří:

  • vložit odkaz na vendor list – seznam bez nastavení

V žádném z těchto případů nedochází k předávání reálných osobních údajů uživatelů (jako např. emailová adresa nebo jméno či příjmení) třetím stranám, na základě kterých by třetí strany mohly identifikovat fyzické uživatele. Může dojít pouze k předání odhadovaných statistik chování pro jednotlivé online identifikátory – cookies (např. žena, 45–59 let, se zájmem o vaření a módu). Obecné informace o souborech cookies zde: